Osnove delovnega in socialnega prava

The Bases of Labour and Social Law 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: Zvone Vodovnik in Luka Tičar

Vezava:               trda
ISBN:                   978-961-247-397-6
Št. strani:            570
Leto izdaje:        2016
Leto natisa:        2018

Z DDV: 25,00 
Brez DDV: 23,81 

Na zalogi

Z DDV: 25,00 
Brez DDV: 23,81 

Šifra: 900-815
Avtor: Zvone Vodovnik in Luka Tičar
Število strani: 570
Vezava: trda
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Dvojezični univerzitetni učbenik in znanstvena monografija Osnove delovnega in socialnega prava, The Bases of Labour and Social Law je druga, spremenjena in dopolnjena izdaja e-knjige prof. dr. Zvoneta Vodovnika iz leta 2015, ki se mu je kot soavtor tokrat pridružil docent dr. Luka Tičar.

Avtorja v knjigi sistematično predstavita vlogo delovnega in socialnega prava v pravnem sistemu in opišeta položaj teh pravnih podsistemov v pravnem sistemu. Nakažeta tudi povezanost tematike z drugimi družboslovnimi vedami, zlasti z upravljanjem človeških virov (HRM) in postindustrijskimi razmerji. Vsebina je združena v štiri poglavja: delo in sociala, pravo, individualna in kolektivna delovna razmerja, uslužbenska razmerja ter pravni temelji socialnih razmerij. Poglavja temeljijo na prikazu vsebine najpomembnejših pravnih aktov mednarodnega in domačega prava s področja delovnih in socialnih razmerij oziroma socialne varnosti. Teoretske vsebine so predstavljene toliko, da spodbujajo nadaljnja raziskovanja teh področij in dajejo prosto pot prihodnjim teoretskim tokovom. Bralci dobijo izhodiščne informacije ter splošno orientacijo po delovnem pravu in pravu socialne varnosti.

Knjiga je namenjena zlasti študentom prava in drugih družboslovnih disciplin, menedžmentu in kadrovskim strokovnjakom. Poglavjem so dodani razširjeni povzetki v angleškem jeziku, ki domače študente na mednarodni izmenjavi in tuje študente na študiju v Sloveniji seznanjajo s temeljnimi pojmi delovnega in socialnega prava v angleškem jeziku, koristijo pa lahko tudi socialnim partnerjem in menedžmentu pri obravnavanju dela in sociale s tujimi partnerji.

Dr. Zvone Vodovnik je publicist, raziskovalec in visokošolski učitelj, redni profesor delovnega in socialnega prava. Deluje na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, Fakulteti za management Univerze v Kopru in Evropski pravni fakulteti. Dalj časa je bil direktor Inštituta za delo. Strokovno je sodeloval s slovenskimi socialnimi partnerji. Pedagoško in raziskovalno stalno sodeluje tudi s Pravno fakulteto Univerze v Trstu, občasno pa tudi z drugimi tujimi fakultetami. Bil je sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na oddelku za reševanje delovnih in socialnih sporov.
Njegovo znanstveno in strokovno delovanje je interdisciplinarno in sega še na področje menedžmenta kadrov oziroma ravnanja z ljudmi ter postindustrijskih razmerij. Bil je predsednik Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije in je član več domačih in tujih pravnih in drugih društev ter njihovih zvez.
Njegova bibliografija zajema več kot 300 znanstvenih in strokovnih del. Objavlja znanstvene in strokovne članke z različnih področij delovnega in socialnega prava ter mejnih družboslovnih področij. Komentira predpise s področja delovnega in socialnega prava ter piše znanstvene monografije s teh področij. Osrednjega pomena je monografija Labour Law in Slovenia, ki jo je objavil v sodelovanju z dr. Etelko Korpič Horvat (Kluwer Law International, 2. izdaja, Alphen aan den Rijn 2015).
 
 
Dr. Luka Tičar je publicist, raziskovalec in visokošolski učitelj, docent delovnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Stalno sodeluje z Inštitutom za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Je tudi uveljavljen strokovnjak za področje organizacijskih ved in ima opravljen državni pravniški državni izpit. Je član Društva za delovno pravo in socialno varnost. Od leta 2013 je predstojnik Katedre za delovno in socialno pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.
Njegova bibliografija obsega več kot 120 znanstvenih in strokovnih del. Njegova raziskovanja so usmerjena zlasti v preučevanje mednarodnih pravnih aktov, različnih pravnih oblik dela, vprašanja pravnega položaja ekonomsko odvisnih oseb, mediacije ter drugih oblik preprečevanja in odpravljanja delovnih sporov pa tudi na druga področja delovnega prava. Med znanstvenimi in strokovnimi knjigami, pri katerih je sodeloval, velja posebej omeniti monografiji Pravni položaj in monizem javnih uslužbencev (Fakulteta za upravo, Ljubljana 2014) in Nove oblike dela: kdo in v kakšnem obsegu naj uživa delovnopravno varstvo? (Pravna fakulteta, Ljubljana 2012). Sodeloval je pri izdaji strokovne monografije Recent Developments of Labour Legislation in Slovenia within the Context of Economic Crisis (International Society for Labour and Social Security Law, Bruselj 2014).