Odpravnina po pravilih agencijske pogodbe v primerjalnem pravu


Avtor: dr. Sebastjan Kerčmar

 

V knjigi je prvič v slovenski literaturi izjemno podrobno in primerjalnopravno obravnavana pravica do odpravnine, do katere so od leta 1986 skladno z Direktivo 86/653/EGS in od leta 2002 tudi skladno z Obligacijskim zakonikom upravičeni trgovski zastopniki ter analogno najmanj tudi distributerji. Do odpravnine je upravičen zelo širok krog fizičnih in pravnih oseb, od velikih zastopniških in distributerskih družb pa vse do najmanjših upravljavcev bencinskih servisov, trafik in najrazličnejših zastopnikov. Knjiga je odličen pripomoček za prakso in nadaljnji razvoj te sui generis pravice tudi v Sloveniji.

Z DDV: 88,00 
Brez DDV: 83,81 

Na zalogi

Z DDV: 88,00 
Brez DDV: 83,81 

Šifra: 900-969
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Odpravnina trgovskega zastopnika je v Sloveniji zakonsko urejena že več kot 20 let, vendar ne v teoriji ne v sodni praksi doslej niso bili podani odgovori na številne nejasnosti, na podlagi katerih bi bilo mogoče ta institut uspešno uporabiti in uveljaviti tudi v praksi. Poleg določila 833. člena OZ, v katerem je obravnavana izrecno odpravnina, na pridobitev pravice do odpravnine, njeno izgubo in določitev njene višine vplivajo še drugi predpisi. Med ključnimi dilemami je vprašanje skladnosti določil OZ, ki urejajo odpravnino trgovskega zastopnika, z Agentsko direktivo. Zakonodajalec je namreč v OZ poleg odpravnine, ki jo ureja Agentska direktiva, hote ali nehote vpeljal še dve dodatni pravici do odpravnine, ob katerih se postavljajo številna dodatna vprašanja. Zaradi na videz malenkostnih, vendar pomembnih razlik med določbami v direktivi in domačo ureditvijo se nejasnosti pojavljajo tudi v zvezi z odpravnino, kot jo določa Agentska direktiva. Ob tej se že sicer postavlja veliko vprašanj in je predmet številnih zadev Sodišča EU.

Avtor v monografiji po podrobni in primerjalnopravni obravnavi poda odgovore na vsa ta in številna druga vprašanja. Le tako si je mogoče ustvariti celosten pregled nad določili o tem institutu in šele na podlagi jasnih temeljev te odpravnine je mogoče razmišljati tudi o morebitni analogni uporabi. Zato monografija ne bo samo dobra podlaga za nadaljnji razvoj teorije na tem področju, temveč bo v pomoč in spodbudo tudi trgovskim zastopnikom in drugim pri uveljavljanju pravic, s tem pa se bo ustvarjala tudi vsem dobrodošla sodna praksa.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-540-6

Št. strani: 344

Leto izdaje: 2024

Dr. Sebastjan Kerčmar je leta 1998 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2009 na isti fakulteti pridobil naziv magister znanosti ter leta 2023 doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pod mentorstvom prof. dr. Saša Preliča, vse v okviru izbranih tem gospodarskega prava. Po leta 2000 opravljenem pravniškem državnem izpitu in službovanju na Višjem sodišču v Kopru se je zaposlil v odvetništvu ter leta 2011 pridobil naziv specialista s področja civilnega in gospodarskega prava. Je mediator, zastopnik za modele in znamke na Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) ter od leta 2023 nacionalni ekspert za Slovenijo (franšizing) na inštitutu International Distribution Institute.