Uvod v pravo Evropske unije

Avtor:
Avtorji: dr. Aleš Ferčič, dr. Janja Hojnik, dr. Matjaž Tratnik

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-170-5

Št. strani: 400

Leto izdaje: 2011

Z DDV: 75,00 
Brez DDV: 71,43 

Na zalogi

Z DDV: 75,00 
Brez DDV: 71,43 

Šifra: 900-636
Avtor:
Avtorji: dr. Aleš Ferčič, dr. Janja Hojnik, dr. Matjaž Tratnik
Število strani: 400
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V Sloveniji se vse bolj zavedamo pomena in vpliva prava Evropske unije na delovanje naše pravne države. Slovensko gospodarstvo se je še tesneje vključilo v enotni trg Evropske unije, Slovenija je prevzela evro in postala del schengenskega območja. Naša država se pojavlja kot tožnica in toženka pred Sodiščem EU, slovenska sodišča pa so začela uporabljati postopek predhodnega odločanja kot obliko sodelovanja s Sodiščem EU.

Knjiga preprosto, zgoščeno in pregledno predstavlja temeljne informacije o pravu Evropske unije. Avtorji obravnavajo zgodovinski razvoj, institucije, naravo prava EU, sodno varstvo in temeljne politike.

V knjigi so upoštevane spremembe, ki jih je konec leta 2009 za delovanje EU prinesla Lizbonska pogodba. V drugem delu knjige sta objavljeni Pogodba o EU in Pogodba o delovanju EU.

Delo je namenjeno vsem, ki želijo pridobiti temeljno znanje o pravu Evropske unije, predvsem pa študentom prava in drugih družboslovnih ved.

Avtorji navajajo najnovejša temeljna dela, opozarjajo na sodno prakso in sekundarno zakonodajo, ki bralcu omogočajo poglabljanje znanja.

Dr. Aleš Ferčič se znanstveno in strokovno ukvarja pretežno s področjem gospodarskega prava (EU), znotraj katerega je specializiran za državne pomoči podjetjem, regulirane (infrastrukturne) sektorje, javna podjetja ter za mednarodne investicije in mednarodno poslovanje. Diplomiral in magistriral je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je zaposlen. Doktoriral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem se je izpopolnjeval v tujini, opravil je pravniški državni izpit. Doslej je doma in v tujini objavil več knjig in člankov s področja prava EU oziroma s področja gospodarskega prava ter sodeloval v domačih in tujih projektih.

Doc. dr. Janja Hojnik je leta 2002 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti, leta 2003 pa še na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru; leta 2003 je prejela Rektorjevo nagrado za najboljšo študentko prava v generaciji. Izpopolnjevala se je na Kingston University Law School v Londonu in na CEU v Budimpešti. Leta 2005 je opravila pravniški državni izpit in državni izpit iz javne uprave, leta 2007 pa je doktorirala na Pravni fakulteti v Mariboru. Leta 2002 se je zaposlila kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru, od 2003 pa je zaposlena na Pravni fakulteti v Mariboru. V izobraževalni proces je vključena pri različnih predmetih s področja prava EU, je tudi mentorica ekipe študentov za European Law Moot Court Competition (od leta 2005), organizatorka slovenskega tekmovanja iz pogajanj in strokovna članica skupine Vlade RS za terminologijo EU. V okviru raziskovalnega dela jo najbolj zanima področje notranjega trga EU, vse bolj pa se usmerja tudi na področje skupne trgovinske politike EU in razvijajočega se investicijskega prava EU. S tega področja je napisala že več znanstvenih in strokovnih del, s svojimi prispevki pa sodeluje tudi pri znanstvenih projektih ter na seminarjih doma in v tujini. Leta 2010 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije mladi pravnici za pomembne dosežke v pravni znanosti in stroki.

Dr. Matjaž Tratnik je redni profesor civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Študiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Pravni fakulteti Rijksuniversiteit Limburg v Maastrichtu, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Kot univerzitetni učitelj je delal na Rijksuniversiteit Limburg, University of Aruba (Nizozemski Antili). Doma in v tujini je objavil več knjig in člankov s področja mednarodnega gospodarskega prava, prava Evropske unije in zlasti stvarnega prava.