Upravljanje podjetja in strateški management

Avtor: dr. Mojca Duh

Vezava:               mehka
ISBN:                   978-961-247-395-2
Št. strani:            280
Leto izdaje:        2015
Leto natisa:        2021

Z DDV: 48,33 
Brez DDV: 46,03 

Na zalogi

Z DDV: 48,33 
Brez DDV: 46,03 

Šifra: 900-774
Avtor: dr. Mojca Duh
Število strani: 280
Vezava: mehka
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Učbenik sledi novim spoznanjem o politiki podjetja in strateškem managementu v zadnjem desetletju ter posebno pozornost posveča integralnemu managementu kot sodobnemu in celovitemu pogledu na upravljanje in vodenje podjetij. Temelji na MER-ovem modelu integralnega managementa.
Knjiga odseva širino in kompleksnost politike podjetja in strateškega managementa. Ponuja celovit pogled na politiko podjetja in strateški management, njune vsebinske, procesne, instrumentalne in institucionalne razsežnosti. Teoretična spoznanja dopolnjujejo primeri iz domačega okolja in iz svetovne prakse.

Učbenik je strukturiran v šest poglavij, ki so zaokroženi vsebinski sklopi. Vsako poglavje uvajajo kratek povzetek, predstavitev strukture poglavja in učni cilji. Vsako podpoglavje končujejo vprašanja, ki so namenjena samostojnemu delu študentov, preverjanju razumevanja in poznavanja vsebine.

Knjiga je namenjena predvsem študentom, ki se prvič srečujejo z zahtevno tematiko politike podjetja in strateškega managementa, koristi pa lahko tudi vsem tistim, ki želijo spoznati to področje, bodisi na začetku poklicne poti bodisi pri soočanju z razvojnimi problemi podjetja.

——————
Recenzentki: prof. dr. Lovorka Galetić, prof. dr. Dijana Močnik

dr. Mojca DuhDr. Mojca Duh je profesorica za politiko organizacije in strateški management na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (EPF UM), kjer je predstojnica Katedre za strateški management in politiko podjetja ter predstojnica podiplomske študijske usmeritve Strateški in projektni managament. Je nosilka več predmetov po bolonjskih študijskih programih na prvi, drugi in tretji stopnji. Za tuje študente na EPF UM predava angleškem jeziku. Kot vabljena predavateljica je sodelovala na Karl-Franzens-Universität v Gradcu in na Wirtschaftsuniversität na Dunaju. Znanstvenoraziskovalno preučuje strateški management in upravljanje podjetij in drugih organizacij, še posebej pa  posebnosti upravljanja in vodenja družinskih podjetij. Raziskovalno sodeluje v razvoju MER-ovega modela integralnega managementa, ki je rezultat dela univerzitetnih profesorjev iz več evropskih držav, in je vključena v raziskovalni program Podjetništvo za inovativno družbo. Objavila je vrsto izvirnih in preglednih znanstvenih in strokovnih  člankov, je avtorica in soavtorica več znanstvenih monografij in poglavij v znanstvenih monografijah, ki so izšle pri domačih in tujih založbah. S prispevki se aktivno udeležuje domačih in mednarodnih strokovnih konferenc.