Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili

Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Nana Weber

V obsežnih uvodnih pojasnilih so celovito predstavljene spremembe, ki jih je v primerjavi s prej veljavnim Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih uvedel Družinski zakonik.

Z DDV: 145,01 
Brez DDV: 138,10 

Na zalogi

Z DDV: 145,01 
Brez DDV: 138,10 

Šifra: 900-847
Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Nana Weber
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila, zakonsko besedilo in stvarno kazalo.

Uvodna pojasnila so razčlenjena na sedem sklopov, v katerih so novosti sistematično prikazane po posameznih področjih.

V prvem sklopu so predstavljene nove definicije družine, otroka, otrokove koristi, starševske skrbi ter pomoči parom in staršem v težavah ne glede na skupnost, v kateri živijo. V drugi sklop so zajete spremembe na področju zakonske in zunajzakonske zveze. Obravnavane so spremembe pogojev za obstoj in za veljavnost zakonske zveze, posledice neveljavnosti zakonske zveze, oblike sklenitve zakonske zveze, možnost ponovitve slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, stanovanjsko varstvo zakoncev, odprava kogentnega režima skupnega premoženja in spremembe na področju razveze zakonske zveze. Razmerja med starši in otroki so predmet tretjega sklopa. V njem so pojasnjene spremembe pri ugotavljanju in priznanju očetovstva, načinu določanja izvora otroka, spočetega z oploditvijo z biomedicinsko pomočjo, ter pri pravicah in obveznostih staršev in otrok. Opredeljene so novosti glede posegov države v roditeljsko pravico in razmejitve med pristojnostjo centrov za socialno delo in okrožnih sodišč. Posebna pozornost je namenjena začasnim odredbam. Četrti sklop podrobneje pojasnjuje novosti pri svetovalnem razgovoru, ki se ne opravi več le ob razvezi zakonske zveze, temveč v vseh družinskopravnih sporih, ter novosti glede mediacije. Peti sklop zajema spremembe na področju posvojitve, rejništva in skrbništva. Šesti sklop obravnava zbirke osebnih podatkov, sedmi pa prehodne in končne določbe, ki med drugim urejajo veljavnost prejšnjih predpisov.

 

Vezava:              trda

ISBN:                  978-961-247-388-4

Št. strani:           296

Leto izdaje:        2018

Nano Weber je želja po vsakodnevnih izzivih, nenehnem nadgrajevanju znanja in dinamičnem delu z ljudmi vodila do študija prava. Ker jo je pritegnilo predvsem civilno in gospodarsko pravo, je izobraževanje nadaljevala z magistrskim študijem civilnega in gospodarskega prava ter doktorskim študijem civilnega prava. V magistrskem in doktorskem delu je obravnavala tudi aktualne teme iz Družinskega zakonika.
Največ izkušenj z različnih področij prava je pridobila na več stopnjah sodišč, na okrajnem (kazenski oddelek), višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter Vrhovnem sodišču (delovno-socialni oddelek). Delala je tudi na Državnem pravobranilstvu in v odvetniški pisarni. Po zadnji zaposlitvi, v kabinetu ministra za javno upravo, se ji je izoblikovala odločitev za samostojno podjetništvo. Prepričana je namreč, da tako lahko najbolje opravlja svoje poslanstvo, ki je v pomoči ljudem in skrbi za njihove interese. Delo v odvetništvu je nujna nadgradnja. Pomembno ji je, da se nenehno strokovno izpopolnjuje. Nazadnje je opravila izpita za svetovalko za begunce in mediatorko.
Ker si prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana in Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije. Poleg tega na eni od ljubljanskih višjih šol predava več pravnih predmetov in redno piše strokovne članke z različnih pravnih področij.