Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila: dr. Nana Weber

V obsežnih uvodnih pojasnilih so celovito predstavljene spremembe, ki jih je v primerjavi s prej veljavnim Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih uvedel Družinski zakonik.

Z DDV: 145,01 
Brez DDV: 138,10 

Na zalogi

Z DDV: 145,01 
Brez DDV: 138,10 

Šifra: 900-847
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila, zakonsko besedilo in stvarno kazalo.

Uvodna pojasnila so razčlenjena na sedem sklopov, v katerih so novosti sistematično prikazane po posameznih področjih.

V prvem sklopu so predstavljene nove definicije družine, otroka, otrokove koristi, starševske skrbi ter pomoči parom in staršem v težavah ne glede na skupnost, v kateri živijo. V drugi sklop so zajete spremembe na področju zakonske in zunajzakonske zveze. Obravnavane so spremembe pogojev za obstoj in za veljavnost zakonske zveze, posledice neveljavnosti zakonske zveze, oblike sklenitve zakonske zveze, možnost ponovitve slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, stanovanjsko varstvo zakoncev, odprava kogentnega režima skupnega premoženja in spremembe na področju razveze zakonske zveze. Razmerja med starši in otroki so predmet tretjega sklopa. V njem so pojasnjene spremembe pri ugotavljanju in priznanju očetovstva, načinu določanja izvora otroka, spočetega z oploditvijo z biomedicinsko pomočjo, ter pri pravicah in obveznostih staršev in otrok. Opredeljene so novosti glede posegov države v roditeljsko pravico in razmejitve med pristojnostjo centrov za socialno delo in okrožnih sodišč. Posebna pozornost je namenjena začasnim odredbam. Četrti sklop podrobneje pojasnjuje novosti pri svetovalnem razgovoru, ki se ne opravi več le ob razvezi zakonske zveze, temveč v vseh družinskopravnih sporih, ter novosti glede mediacije. Peti sklop zajema spremembe na področju posvojitve, rejništva in skrbništva. Šesti sklop obravnava zbirke osebnih podatkov, sedmi pa prehodne in končne določbe, ki med drugim urejajo veljavnost prejšnjih predpisov.

 

Vezava:              trda

ISBN:                  978-961-247-388-4

Št. strani:           296

Leto izdaje:        2018

dr. Nana Weber je izredna profesorica za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, izredna profesorica za delovno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana, izredna profesorica za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, je pa tudi diplomantka Akademije za glasbo.

Vodi družbo Weber N., pravna svetovanja, analize in mediacije, d. o. o.

Je članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit za področje civilnega materialnega in procesnega prava.

Piše strokovne in znanstvene članke ter monografije z različnih pravnih področij. Med drugim je avtorica uvodnih pojasnil k Družinskemu zakoniku (GV Založba, 2018) in k Zakonu o sodnih taksah (GV Založba, 2023) ter knjig iz zbirke Vprašanja in odgovori iz delovnega prava (GV Založba), v kateri so doslej izšle knjige Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (2020), Ko delavca ni na delu, Dopust, regres in druge odsotnosti z dela (2021) in Prejemki iz delovnega razmerja (2023).