Argumentacija v pravu

Od življenjskega primera do pravne odločitve, 4., pregledana in dopolnjena izdaja

Avtor: dr. Marijan Pavčnik
Stvarno kazalo: dr. Aleš Novak

 

Teorija argumentacije v pravu se ukvarja s pravnim odločanjem v konkretnih primerih, ki je v monografiji obravnavano v splošnem in posebnem delu. V 4. izdaji je splošni del kot celota pregledan in nekoliko dopolnjen oziroma spremenjen. Knjiga ima podrobno imensko in stvarno kazalo.

Z DDV: 78,00 
Brez DDV: 74,29 

Na zalogi

Z DDV: 78,00 
Brez DDV: 74,29 

Šifra: 900-938
Avtor: dr. Marijan Pavčnik
Stvarno kazalo: dr. Aleš Novak
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Teorija argumentacije v pravu se ukvarja s pravnim odločanjem v konkretnih primerih. Njeno temeljno izhodišče je, da so vnaprej dana samo izhodišča odločanja, ovrednotenje teh izhodišč in njihovo medsebojno povezovanje pa je stvar človekove odločitve. Teorija argumentacije se zaveda celovitosti pravnega odločan­ja, ga razčle­njuje in osvetljuje. Racionalno pravno razpravljanje zahteva, da imajo njegovi udeleženci ena­ke pravne možnosti, da so dopust­ni vsi pravni argumenti, do katerih je treba v dialogu zavzeti stališče, in da je treba ravnati v skladu z ustaljeno prakso, če za odstop od nje ni novih tehtnejših argu­mentov.

Monografija ima splošni in posebni del. Predmet splošnega dela so narava in prvine normativne konkretizacije zakona, razlaga kot (re)konstrukcija pravnega pravila, nadaljnje razvijanje zakona in prava, gibanje med normativnim in dejanskim, pravni silogizem, utemeljitev pravne odločitve in smeri teorije argumentacije. V 4. izdaji je splošni del kot celota pregledan in nekoliko dopolnjen oziroma spremenjen.

V posebnem delu so razprave Jezik in pravo, Krhkost človekovega dostojanstva, Pravičnost in uporabljanje prava, Razlaga (razumevanje) ustave, (Ne)etičnost, prava, pravnikov in pravoznanstva ter Odziv na Antigonin izziv. Razprave so pisane problemsko in jih je mogoče brati tudi kot samostojne prispevke.
Knjiga ima podrobno imensko in stvarno kazalo.

 

Kritik dr. Vladimir Simič ugotavlja, da Pavčnikova teorija argumentacije »pomeni na Slovenskem nov način razmišljanja in pisanja v pravni teoriji«. Avtorjeve razprave s področja teorije argumentacije in interpretacije so pogosto navajane v sodni in ustavnosodni praksi, v domači in tudi tuji literaturi (na primer pri pravnih filozofih, kot so Louis E. Wolcher, Pavel Holländer, Arthur Kaufmann in Friedrich Müller). Monografija je bila problemsko predstavljena v slavnostnem zborniku ob jubileju profesorja Ulfrida Neumanna, ki je leta 2017 izšel pri založbi C. F. Müller.

 

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-495-9

Št. strani: 568

Leto izdaje: 2022