15. konferenca kazenskega prava in kriminologije

Lokacija: GH Bernardin, Portorož
Datum: 28. in 29. november 2023

Z DDV: 463,60 
Brez DDV: 380,00 

Šifra: S23051
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

 Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 380,00 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

 

  Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

  Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

 

Torek, 28. november

14.30–15.00 sprejem udeležencev

15.00–17.00 1. sekcija: Mladi in slovenski kazenskopravni sistem

vodja: dr. Mojca M. Plesničar

Temeljni postulati obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in prekrškov v slovenskem kaznovalnem pravu, dr. Zvonko Fišer

Predstavitev študije Izzivi obravnavanja mladoletnikov v slovenski praksi, dr. Jasmina Arnež, dr. Mojca M. Plesničar

Mladoletniška kriminaliteta s poudarkom na medvrstniškem nasilju, dr. Katja Filipčič

Usposabljanje v pravosodju za boljše delo z mladoletniki: prvi koraki k specializaciji, Mirjam Kline

17.00–17.30 odmor

17.30 okrogla miza: Obravnavanje mladoletnikov – (spet) novemu zakonu naproti?

Sodelujoči: dr. Jasmina Arnež, Mirjam Kline, Deja Kozjek, dr. Mateja Hudoklin, Borut Marolt, Robert Tekavec

 

Sreda, 29. november

9.00–11.00 2. sekcija: Aktualna ustavnopravna vprašanja

vodja: dr. Sabina Zgaga Markelj

Predhodnost sodnega nadzora nad posegi v pravico do zasebnosti, dr. Primož Gorkič

Načelo zakonitosti v kazenskem pravu: vidiki uporabe in razlage kazenskega zakona v obdolženčevo korist, Samo Košir

Ustavnopravne dileme v zvezi s hišnimi redi zavodov za prestajanje kazni zapora, mag. Karin Merc

Varstvo pravice do osebne svobode pred Ustavnim sodiščem, dr. Eneja Drobež

Priporu alternativni ukrepi zoper obdolženca, državljana države članice Evropske unije, dr. Sabina Zgaga Markelj

11.00–11.30 odmor

11.30–13.30 3. sekcija: Dileme kazenskega postopka v luči novega znanstvenega komentarja ZKP

vodja: dr. Miha Šepec

Izločanje nezakonitih dokazov: utilitaristično tehtanje in kolizija ustavnih pravic, dr. Miha Šepec

Izvedenstvo in načelo kontradiktornosti v kazenskem postopku, dr. Miha Hafner

(Ne)ustreznost ureditve podaljševanja pripora po Vrhovnem sodišču, dr. Luka Vavken

Sekcija 3.1: Začasno zavarovanje in odvzem premoženja v kazenskem postopku

Čezmejno začasno zavarovanje in odvzem premoženja v kazenskem postopku – predstavitev FORCE standardov za uporabo Uredbe 2018/1805, Jan Stajnko

13.30–13.45 odmor

13.45–15.45 4. sekcija: Bremena dela v kazenskem pravosodju

vodja: dr. Matjaž Ambrož

Pogled tožilca na psihološka bremena pri njegovem delu, mag. Jride Mršnik Poljšak

Pogled preiskovalne sodnice na bremena dela v kazenskem pravosodju, Ana Bučar Brglez

Bremena dela v kazenskem pravosodju in koncept notranje emigracije, dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Matjaž Jager

Predstavitev raziskovalnega projekta Bremena dela v kazenskem pravosodju, dr. Matjaž Ambrož