Zbornik Jesenski Veliki kongres javnega naročanja 2018

Zbornik 2018

V zborniku so zbrani prispevki z Jesenskega Velikega kongresa javnega naročanja, ki je potekal v Portorožu 17. in 18. septembra 2018.

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Na zalogi

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Šifra: 10-304
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Aktualna praksa in novosti

Kako naročniki in ponudniki udejanjajo temeljna načela javnega
naročanja v praksi (od e-oddaje ponudb do vpogleda in nadzora
nad izvrševanjem pogodb) 

Jana Habjan Piletič

 

Ponudbe s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Uporaba zmogljivosti drugega subjekta glede pogojev v zvezi
s tehnično in strokovno usposobljenostjo

Marjeta Erjavec Avbreht                                                                                                      

 

Ali je sprememba ZPVPJN (novela B) vplivala na prakso DKOM

Procesni pogoji in omejitve za vlaganje revizijskih zahtevkov –
zaostrovanje zakonodaje in prakse?

Tanja Bratina

 

Novosti v gradbeni zakonodaji v luči javnega naročanja

Bistvene novosti Zakona o urejanju prostora

Tomaž Černe

Bistvene novosti Gradbenega zakona

Aleksandra Velkovrh

Vpliv nove gradbene zakonodaje na oddajo javnih naročil za gradbena
dela na infrastrukturnih objektih

Matjaž Kovač

 

Prekrški v postopkih javnega naročanja

Elementi prekrška pri kršitvi pravil javnega naročanja s poudarkom
na krivdi odgovornih oseb državnih oziroma lokalnih organov 

Aleš Avbreht                                                                                                                           

 

Naročniki

Določitev mejne vrednosti kot pogoja uporabe pravil javnega naročanja
(primer gradenj/projektiranja)

Aleksij Mužina                                                                                                                        

Kako preverjati ponudbe, v katerih sodelujejo tuji ponudniki

Miriam Ravnikar Šurk

Aktualna problematika evidenčnih javnih naročil z vidika naročnika

Vesna Matjašec

 

Ponudniki

Enotni informacijski sistem – e-Dosje

Maja Marinček

Elektronsko javno naročanje 

Maja Marinček

 

Vezava:               mehka

ISBN:                  9789612473914                   

Št. strani:            120

Leto izdaje:        2018