Zbornik 14. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Zbornik 2022

 

V zborniku so zbrani prispevki dogodka 14. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, ki je potekal v Portorožu, 8. in 9. junija 2022.

Z DDV: 30,00 
Brez DDV: 28,57 

Na zalogi

Z DDV: 30,00 
Brez DDV: 28,57 

Šifra: 10-396
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Od gradbenega dovoljenja do vpisa v zemljiško knjigo

Pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja po novem Gradbenem zakonu

Aleksandra Velkovrh

 

Stavbe in gradbene parcele v katastru nepremičnin

Marijana Vugrin

 

Pravica graditi

Polona Bohinc Pavlin

 

Spremembe stanovanjske zakonodaje

Javni najem stanovanj (JNS) – priložnost za lastnike in najemnike

Mojca Hilj Trivič

 

Spremembe ureditve neprofitnih najemnin po SZ-1E

Simon Starček

 

Spremembe ureditve upravljanja večstanovanjskih stavb po SZ-1E

Franci Gerbec

 

Omejitve, merila in pogoji za oblikovanje in evidentiranje nepremičnin v Sloveniji

Omejitve, merila in pogoji za oblikovanje in evidentiranje nepremičnin v Sloveniji (razlogi in predpisi)

Tomaž Černe

 

Omejitev evidentiranja nepremičnin v Zakonu o katastru nepremičnin in Zakonu o zemljiški knjigi

Marijana Vugrin

 

Aktualna vprašanja ZVEtL-1

ZVEtL-1 in drugi celoviti pristopi k urejenosti prostorskih podatkov

Mateja Tamara Fajs

 

Varstvo javnega interesa v postopkih za ugotovitev pripadajočega zemljišča

Barbara Jan Bufon, Jure Debevec

 

Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Pravni režimi upravljanja solastnine in skupne lastnine

Miha Verčko

 

Kolizije neposestnih premičninskih zavarovanj

Matjaž Tratnik

 

 

Vezava:               mehka, spirala, format A4

ISBN:                   9789612474942

Št. strani:            144

Leto izdaje:         2022