Zbornik 13. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Zbornik 2021

V zborniku so zbrani prispevki dogodka 13. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, ki je potekal v Portorožu, 7. in 8. junija 2021.

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Na zalogi

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Šifra: 10-365
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Združitev nepremičninskih evidenc v kataster nepremičnin ali kaj prinaša novi Zakon o katastru nepremičnin

Zakon o katastru nepremičnin – kratek pregled vsebine zakona in predstavitev katastrskih postopkov

Andrej Hudoklin

Predmeti vpisa v kataster nepremičnin ali kako se bodo v kataster evidentirali stavbne pravice, služnosti, stavbe, atriji in gradbenoinženirski objekti

Marijana Vugrin

 

Od zemljišča do pravno urejene nepremičnine

Izvajanje ZUreP-2 in novosti ZUreP-3

Tomaž Černe

Preveritev legalnosti objekta, zagotovitev legalnosti – razlika med uporabnim dovoljenjem in legalizacijo

Aleksandra Velkovrh

Služnosti: pridobitni naslovi in vknjižba v zemljiško knjigo

Polona Pavlin Bohinc

 

Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu

Nastanek, prenehanje in publicitetni učinki registrske neposestne zastavne pravice

Miha Verčko

Gradbena parcela in povezane nepremičnine

Luka Ivanič

Analiza najnovejše sodne prakse na področju stvarnega prava (2020–2021)

Matjaž Tratnik

 

Stvarne pravice v postopkih zaradi insolventnosti

Prirast premičnin k nepremičninam

Maša Kramar

Vpliv začetka stečajnega postopka na obligacijski in stvarnopravni zahtevek upnika

Žiga Kosmatin

Skupno premoženje zakoncev v stečajnem postopku

Petra Plevnik

 

Aktualna vprašanja ZVEtL-1

Pripadajoče zemljišče črnih gradenj

Mateja Tamara Fajs

Prodaja pripadajočega zemljišča v izvršbi ali stečaju, denacionalizacija

Barbara Jan Bufon, Jure Debevec

 

Vezava:                mehka

ISBN:                    9789612474676

Št. strani:            100

Leto izdaje:        2021