Zavarovalno pravo

Tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: Avtorji: Marko Pavliha, Jernej Veberič, Dejan Srše, Milan Gobec

Tretja izdaja knjige celostno obravnava splošne statusne in pogodbene pravne vidike zavarovalništva ter posebnosti obveznih, pomorskih, letalskih in vesoljskih zavarovanj ter pozavarovalnih pogodb. Namenjena je tako zavarovalniškim praktikom, odvetnikom, sodnikom in drugim pravnim strokovnjakom kakor dodiplomskim in podiplomskim študentom prava, ekonomije, prometnih in logističnih znanosti, pomorstva in še komu.

Z DDV: Original price was: 88,00 €.Current price is: 61,60 €.
Brez DDV: 58,67 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 88,00 €.Current price is: 61,60 €.
Brez DDV: 58,67 

Šifra: 900-911
Avtor: Avtorji: Marko Pavliha, Jernej Veberič, Dejan Srše, Milan Gobec
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Prenovljena in obogatena izdaja (prvo je prof. dr. Marko Pavliha napisal že leta 2000) je unikatna in vodilna slovenska znanstvena monografija, ki celostno obravnava splošne statusne in pogodbene pravne vidike zavarovalništva ter posebnosti obveznih, pomorskih, letalskih in vesoljskih zavarovanj ter pozavarovalnih pogodb. Namenjena je tako zavarovalniškim praktikom, odvetnikom, sodnikom in drugim pravnim strokovnjakom kakor dodiplomskim in podiplomskim študentom prava, ekonomije, prometnih in logističnih znanosti, pomorstva in še komu.

V knjigi so izčrpno opisani, analizirani in komentirani najnovejši viri domačega, evropskega in ponekod tudi mednarodnega zavarovalnega prava, denimo Zakon o zavarovalništvu, Obligacijski zakonik, Pomorski zakonik ter najpomembnejše direktive in uredbe Evropske unije, upoštevani pa sta tudi sodna praksa in pravna doktrina. Besedilo je zasnovano znanstveno, vendar je s številnimi slikovitimi primeri, povzetki poglavij v slovenščini in angleščini, ključnimi besedami, vprašanji za ponavljanje snovi, stvarnim kazalom in izčrpnim seznamom uporabljene in priporočene bibliografije hkrati praktično in didaktično.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-465-2

Št. strani: 460

Leto izdaje: 2021

 

Mnenja o knjigi:

 

prof. dr. Šime Ivanjko v Pravni praksi, št. 28/2021, str. 31-32. PDF

 

prof. dr. Časlav Pejović, Zavarovalno pravo (Pravo osiguranja), Tokovi osiguranja, 3/2021, str. 133-135.

 

prof. dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Že tretjič celovito o zavarovalnem pravu, Pravnik, letnik 76, 2021, št. 3-4, str. 205-208.

 

Sporočevalec, št. 28-29/2021, Združenje invalidov – Forum Slovenije (ZIFS), 18. junij 2021.

 

Renata Jakopanec Levart, Zavarovalno pravo, Odvetnik, 106, poletje 2022, str. 61. PDF

 

prof. dr. Dragan Bolanča, Zavarovalno pravo (prikaz knjige), Poredbeno pomorsko pravo, Vol. 61, No. 176, 2022, str. 811-816 PDF

Prof. dr. Marko Pavliha se je po doktoratu na prestižni kanadski pravni fakulteti McGill kalil v odvetništvu, gospodarstvu, politiki ter akademski in literarni sferi. Med drugim je bil menedžer (v Pozavarovalnici Sava in Poolu za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti), minister za promet, podpredsednik državnega zbora, poslanec, univerzitetni in fakultetni senator, prodekan, član sodnega sveta in predsednik ter član številnih domačih in tujih strokovnih organizacij. Je redni profesor prava na matični Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani in dolgoletni gostujoči profesor ter guverner na Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti. Je eden najvplivnejših slovenskih pravnikov in (so)avtor desetin znanstvenih, strokovnih in poljudnih knjig, razprav in esejev, za katere je bil večkrat tudi nagrajen. 
 
Jernej Veberič je univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom. Od leta 2003 je zaposlen v Zavarovalnici Triglav, d. d., sprva na strokovnih in pozneje na vodstvenih položajih v okviru vsebinskih področij zavarovalnega prava in preprečevanja prevar, poglobljeno pa se ukvarja z odškodninskim pravom in zavarovanji odgovornosti. Pridobil je naziv višješolskega predavatelja, s strokovnimi prispevki redno sodeluje na internih in eksternih izobraževalnih ter konferenčnih dogodkih, je mediator, član Društva mediatorjev Slovenije in Mediacijskega centra Slovenskega zavarovalnega združenja.
 
Mag. Dejan Srše je prav tako diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in magistriral s področja zavarovalnega prava, opravil pa je tudi pravniški državni izpit. Zaposlen je na Generali zavarovalnici, d. d., kjer vodi pravno službo. V dvajsetih letih dela v zavarovalništvu si je pridobil bogate izkušnje, zlasti na področju zavarovalnega prava in zavarovanja odškodninske odgovornosti. Je avtor številnih strokovnih člankov in prispevkov na seminarjih in konferencah ter predavatelj na višjih šolah. V okviru Slovenskega zavarovalnega združenja je izpraševalec na preizkusih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja, ter dejaven član posameznih delovnih teles.
 
Milan Gobec ni pravnik, temveč magister poslovnih ved, študiral je tudi na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel v Železniškem gradbenem podjetju, kjer je med drugim vodil oddelek za logistiko in vzdrževanje. Od leta 1998 je zaposlen v Zavarovalnici Triglav, d. d., kjer se je sprva ukvarjal s pomorskimi zavarovanji. Sodeloval je pri sestavi in prenovi zavarovalnih podlag, tudi za hčerinska podjetja v tujini, sprejemal rizike za pomorska zavarovanja (underwriting), opravljal oglede večjih škod in sestavljal havarijska poročila. Je idejni oče in arhitekt več programskih orodij. Po centralizaciji Triglava je prevzel vodenje nabavne funkcije, postavil temelje za centralizirano nabavo in uvedel tehnično-pravne normative za posamezna nabavna področja.