Zakon o sodnih taksah z novelo ZST-1D z uvodnimi pojasnili


Uvodna pojasnila: dr. Nana Weber
Stvarno kazalo: Ana Mahkovec

 

V uvodnih pojasnilih Zakona o sodnih taksah (ZST-1) je pregledno, uporabno in informativno predstavljen zakon z vsemi štirimi doslej sprejetimi novelami. Knjiga je namenjena predvsem tistim, ki se srečujejo z dilemami pri uporabi zakona v praksi. V čistopisu zakonskega besedila in tarifnega dela so vidne spremembe, uveljavljene z leta 2022 sprejeto novelo ZST-1D.

Z DDV: 156,00 
Brez DDV: 148,57 

Na zalogi

Z DDV: 156,00 
Brez DDV: 148,57 

Šifra: 900-955
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Z Zakonom o sodnih taksah (ZST-1) iz leta 2008 je bil uveden precej radikalen odmik od dotedanjega načina določanja in obračunavanja sodnih taks. Zakonsko besedilo, pripravljeno po nemškem zgledu v sklopu projekta Lukenda, je zaradi nejasnosti uporabnikom povzročalo precej preglavic. Zato je Ustavno sodišče RS sprejelo vrsto pomembnih odločitev, ki so narekovale spremembe tako v njegovem normativnem kot tarifnem delu. Doslej sprejete štiri novele so pomembno posegle v zakonsko besedilo.

ZST-1 je pomemben sistemski zakon, saj je vsebinsko neposredno povezan z več ustavnimi in konvencijskimi pravicami (pravica do sodišča, pravica do pritožbe, pravica do enakega varstva pravic itd.). V uvodnih pojasnilih so podrobno predstavljeni razlogi za ureditev, ki je z njim uveljavljena, in njegove rešitve, zato bo knjiga pomemben pripomoček za vse, ki se srečujejo z dilemami pri uporabi zakona v praksi.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-516-1

Št. strani: 156

Leto izdaje: 2023

dr. Nana Weber je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za delovno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana ter docentka za področje poslovnih ved na B2 Visoki šoli za poslovne vede. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, je pa tudi diplomantka Akademija za glasbo.

Poklicno pot v pravu je začela v sodstvu in na različnih stopnjah sodišč, nato je delala na državnem pravobranilstvu, v odvetniški pisarni in v kabinetu ministra za javno upravo. Leta 2016 je začela samostojno pot in danes vodi Odvetniško družbo Weber, zaposlena pa je tudi na Evropski pravni fakulteti Nove univerze.

Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije in Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti ter izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Je tudi članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje civilnega materialnega in procesnega prava) in članica komisije za preverjanje znanj svetovalcev za begunce.

Poleg tega predava na različnih strokovnih dogodkih ter redno piše strokovne in znanstvene članke z različnih pravnih področij. Je tudi avtorica in soavtorica več monografij, med drugim avtorica uvodnih pojasnil Družinskega zakonika (GV Založba, 2018) in uvodnih pojasnil Zakona o sodnih taksah (GV Založba, 2023) ter knjig v zbirki Vprašanja in odgovori iz delovnega prava (GV Založba).