Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih z uvodnimi pojasnili in komentarjem ter Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih s komentarjem


Uredniki: Zoran Dimović, Tjaša Ivanc, Jure Jakšić
Avtorji komentarja: Denis Baghrizabehi, Vincenc Butala, Zoran Dimović, Tjaša Ivanc, Jure Jakšić, Barbara Nerat, Janja Ovsenik, Vesna Rijavec, Andreja Sedej Grčar, Mateja Veingerl, Matjaž Voglar, Janez Žirovnik

 

Skupina 12 vrhunskih strokovnjakov s področja prava, ki delujejo tako na akademski ravni kot v praksi, pripravlja obsežna pojasnila in komentar Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih ter podzakonskega predpisa, Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih. To bo prvo delo, v katerem bo to področje celostno obravnavano s stališča prakse in teorije, in bo namenjeno praktikom, predvsem sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, policistom, samim izvedencem, cenilcem in tolmačem, pa tudi akademikom, študentom prava in drugim.

Z DDV: 331,00 
Brez DDV: 315,24 

Na zalogi

Z DDV: 331,00 
Brez DDV: 315,24 

Šifra: 900-959
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači so nepogrešljivi strokovnjaki v sodnih in drugih postopkih, saj sodiščem zagotovijo specifično strokovno znanje, ki je potrebno za uspešno reševanje izredno kompleksnih primerov. Sodni izvedenci so strokovni pomočniki pri znanstvenih, tehničnih in medicinskih postopkih ter opravijo raziskave in podajo strokovno mnenje, ki ga sodišče uporabi v nadaljnjem dokaznem postopku. Sodni cenilci opravljajo ocene vrednosti obravnavanega predmeta cenitve in so za sodišče nepogrešljiva pomoč. Sodni tolmači pa zagotavljajo pravico do uporabe lastnega jezika v sodnem postopku in pripravljajo ustrezne prevode.

Področje sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja je izredno kompleksno, saj se z njim srečujejo tako v sodni, zakonodajni in izvršilni veji oblasti kot tudi akademiki in strokovni pomočniki sodišč. To področje je bilo doslej obravnavano samo v posamičnih člankih in deloma v sodni praksi, celovitega pregleda z odgovori na številne dileme pa ni bilo. Zato ekipa 13 vrhunskih strokovnjakov, ki prihajajo iz akademskih in strokovnih vrst, pripravlja poglobljena pojasnila in komentar zakonskega in podzakonskega besedila.

Delo bo namenjeno praktikom, predvsem sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, policistom, samim izvedencem, cenilcem in tolmačem, pa tudi akademikom, študentom prava in drugim. Področje bo celovito obravnavano tako s stališča teorije kakor prakse in bo še leta temeljno gradivo, saj bo zajemalo vse aktualne dileme, rešitve iz sodne prakse ter poglobljena teoretična razmišljanja in predloge avtorjev.

 

Vezava: trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje: 2024