Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili z novelo ZKP-N

Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Sabina Zgaga Markelj

Z DDV: 70,00 
Brez DDV: 66,67 

Na zalogi

Z DDV: 70,00 
Brez DDV: 66,67 

Šifra: 900-813
Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Sabina Zgaga Markelj
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Novela ZKP-N je v ureditev kazenskega postopka v Republiki Sloveniji uvedla obsežne spremembe. V splošnem delu kazenskega postopka so spremembe glede uporabe jezika, krajevne in stvarne pristojnosti sodišč, uvedena so ločena mnenja na Vrhovnem sodišču. Posebej je treba opozoriti na korenite spremembe v kazenskem pravosodju, namenjene izboljšanju položaja oškodovancev v (pred)kazenskem postopku, zaradi implementacije Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ. V predkazenskem postopku je mogoče zaznati krepitev položaja državnega tožilca in pravic oškodovanca, omeniti pa je treba tudi prenovljeno ureditev prikritih preiskovalnih ukrepov, ki posegajo v komunikacijsko zasebnost iz 37. člena Ustave. V fazi sodne preiskave je predvidena sprememba preiskovalnih dejanj, ki posegajo v privilegirano komunikacijo na podlagi odločbe Ustavnega sodišča o posegih v komunikacijsko zasebnost odvetnikov in še posebej zagovornikov (št. U-I-115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016). Predvidene so tudi spremembe v fazi obtoževanja in kontrole obtožnice ter na glavni obravnavi, predvsem zaradi lažje izvedbe glavne obravnave. Spremembe so še v postopku s pravnimi sredstvi, kjer je v pritožbenem postopku cilj povečati meritorno odločanje višjih sodišč in zmanjšati vračanje v ponovno sojenje na prvo stopnjo, pri zahtevi za varstvo zakonitosti pa možnost ločenih mnenj.

Ustavno sodišče RS je 4. 7. 2019, po izidu knjige, sprejelo sklep I-I-144/19, ki vpliva na izvrševanje 150.a člena ZKP.

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-419-5

Št. strani: 480

Leto izdaje: 2019