Vse o inšpekcijah

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 3. in 4. oktober 2022

 

Najboljša priprava na inšpektorjev obisk je dosledno spoštovanje vseh predpisov, ki urejajo vašo dejavnost. Odgovorne osebe v podjetjih želijo poslovati pošteno in zakonito, vendar morda ne poznajo vse veljavne zakonodaje ali pa se v množici predpisov ne znajdejo. Zakaj bi trepetali pred obiskom inšpektorja? Raje se vnaprej seznanite s potekom inšpekcijskega postopka ter s svojimi obveznostmi in pravicami. Bodite samozavestni in pripravljeni nanj, izognite se nevšečnostim in globam. Konferenca je namenjena predstavnikom vseh podjetij, tako velikih, srednje velikih kot malih, pravnim službam, samostojnim podjetnikom …

inspekcije.gvzalozba.si

Z DDV: 512,40 
Brez DDV: 420,00 

Šifra: S22039
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

 Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 420,00 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

  Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

  Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

 

Programska vodja: Andrejka Grlić

Ponedeljek, 3. oktober

 

9.30–10.00 sprejem udeležencev

10.00–12.00 1. sekcija: Spoznajmo inšpekcije in inšpekcijski postopek z Andrejko Grlić, bivšo dolgoletno glavno tržno inšpektorico

Odgovorili bomo na vedno prisotne dileme:

 • ali se mora inšpektor napovedati,
 • ali inšpekcijski postopek lahko poteka brez direktorjeve navzočnosti,
 • ali zavezanec lahko izve, kdo ga je prijavil,
 • katere pravice in dolžnosti ima zavezanec v inšpekcijskem postopku,
 • kateri roki veljajo v inšpekcijskem postopku (prekluzivni in instrukcijski roki) in kakšne so posledice, če jih zamudimo,
 • ali se je mogoče pritožiti zoper delo inšpektorja (neprimeren odnos),
 • ali inšpekcijske službe tudi svetujejo.

12.00–13.00 odmor

13.00–14.30 2. sekcija: Ključni pojmi Evropske uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ter pristojnosti državnega nadzornika v inšpekcijskem in prekrškovnem postopku, mag. Andrej Tomšič

Osvetlili bomo:

 • nove pravice posameznikov in nove odgovornosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov – evidenca dejavnosti obdelave, skupni upravljavci, ocena učinka na varstvo podatkov in predhodno posvetovanje ter uradno obvestilo Informacijskemu pooblaščencu o kršitvi varstva osebnih podatkov, imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • prekrški in/ali visoke upravne globe,
 • (ne)dopusten nadzor delavca – videonadzor, sistemi GPS, spremljanje dela na domu,
 • (ne)dopustna uporaba elektronskega naslova posameznika,
 • katere informacije o obdelavi osebnih podatkov je treba zagotoviti posamezniku in do kdaj.

 

14.30–14.45 odmor

 

14.45–16.45 3. sekcija: Izvedba prekrškovnega postopka pred pristojnimi organi, ki odločajo o prekrških, mag. Petra Čas in mag. Nuša Orel

Pojasnjeno bo:

 • kdaj inšpekcijska zadeva preide v prekrškovno zadevo,
 • kateri organi odločajo o prekrških in katere vrste odločitev izdajo,
 • kakšna je odgovornost pravnih oseb in njihovih odgovornih oseb ter podjetnikov in zasebnikov v postopkih o prekrških,
 • pravna sredstva zoper odločitve organov, ki odločajo o prekrških,
 • pravne posledice pravnomočnih odločitev.

 

 

Torek, 4. oktober

 

9.30–11.30 4. sekcija: Delovnopravna zakonodaja in izzivi, s katerimi se srečujejo delodajalci, Damjan Mašera

Predstavljene bodo posebnosti pri postopku nadzora delovnih inšpektorjev in najpogostejše napake delodajalcev, kot jih ugotavljajo delovni inšpektorji:

 • katere inšpekcijske ukrepe ima na voljo delovni inšpektor (ureditev ali prepoved in drugi ukrepi),
 • ali je kljub splošnemu načelu nesuspenzivnosti v inšpekcijskem nadzoru mogoče zadržanje ukrepov,
 • kaj inšpektorji najpogosteje preverjajo,
 • katere so najpogostejše napake delodajalcev (na primer plačilo za delo, regres, evidence, delovni čas, pogodbe civilnega prava),
 • kako odpraviti neskladnosti v praksi.

 

11.30–11.45 odmor

 

11.45–12.45 5. sekcija: Varstvo potrošnikov, Andrejka Grlić

Odgovorili bomo na naslednja vprašanja:

 • ali podjetja in potrošniki poznajo svoje pravice in obveznosti,
 • kaj je stvarna napaka,
 • kaj mora narediti kupec in kaj podjetje v primeru reklamacije,
 • kdaj se vključi inšpektor,
 • katere napake naredijo podjetja že pri prvem stiku s potrošnikom – praktični primeri.

 

mag. Petra Čas, sodnica na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
Andrejka Grlić, bivša dolgoletna glavna tržna inšpektorica
Damjan Mašera, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na MDDSZ in nekdanji delovni inšpektor
mag. Nuša Orel, sodnica na Okrajnem sodišču v Kočevju
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke