Ustavnosodni nadzor zakonodajnega referenduma

Avtor: dr. Bruna Žuber

Knjiga je prvo delo pri nas, ki združeno obravnava vse vidike ustavnosodnega nadzora zakonodajnega referenduma.

Z DDV: 54,00 
Brez DDV: 51,43 

Na zalogi

Z DDV: 54,00 
Brez DDV: 51,43 

Šifra: 900-852
Avtor: dr. Bruna Žuber
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Temeljni namen ustavnosodnega nadzora zakonodajnega referenduma je okrepiti zaupanje volivcev v ustavnoskladno, zakonito in pošteno izvedbo referenduma, na bolj konkretni ravni pa so njegovi cilji zagotovitev učinkovitega izvrševanja referendumskih pravic, preprečitev razpisa referenduma, če za to niso izpolnjeni vsi pogoji, spoštovanje pravil referendumskega postopka ter zagotovitev verodostojnosti in poštenosti referendumskega izida. V Sloveniji se ustavnosodni nadzor zakonodajnega referenduma izvaja kot predhodni nadzor, kot nadzor postopka izvedbe referenduma in kot naknadni referendumski nadzor. V knjigi so podrobno obravnavane vse oblike ustavnosodnega nadzora referenduma pri nas, predstavljeni so teoretični in primerjalnopravni pogledi na referendumski ustavnosodni nadzor, analizirana je domača pravna ureditev, celovito pa so predstavljene in obravnavane tudi odločitve Ustavnega sodišča v referendumskih zadevah in odločitve nekaterih drugih sodišč. Na podlagi izsledkov so oblikovani predlogi rešitev, ki so lahko podlaga za ustreznejšo zakonsko ureditev ustavnosodnega nadzora referenduma v prihodnje.

Vezava:               mehka

ISBN:                  978-961-247-389-1

Št. strani:            288

Leto izdaje:        2018

Dr. Bruna Žuber (rojena leta 1989) je asistentka na katedri za upravno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2012 je na tej fakulteti z odliko diplomirala, leta 2017 pa prav tako z odliko tudi doktorirala in pridobila naziv doktorice pravnih znanosti z ustavnopravnega področja. Pred zaposlitvijo na fakulteti je delala kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, po zelo uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu pa se je zaposlila v odvetništvu. Hkrati je opravljala funkcijo demonstratorke na katedri za ustavno pravo in sodelovala pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov s področja ustavnega in upravnega prava.