Spremembe in dopolnitve ZDR-1

Lokacija: Hotel InterContinental, Ljubljana
Datum: 13. in 14. december 2023

Z DDV: 585,60 
Brez DDV: 480,00 

Šifra: S23059
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Vabimo vas na strokovni seminar

 

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 480,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

Sreda, 13. december

9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–11.00

dr. Nana Weber • Novosti na področju letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela

Spremembe pri izrabi letnega dopusta

Pravica do odklopa

Oskrbovalni dopust

Odsotnost delavca, žrtve nasilja v družini

Odsotnost z dela zaradi bolezni

Izraba starševskega dopusta

11.00–11.30 odmor

11.30–13.00

mag. Larisa Istenič • V luči najnovejše spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Pogodba o zaposlitvi (sestavine, sprememba ali sklenitev nove pogodbe, pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki zagotavlja delo drugemu uporabniku, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, poskusno delo)

Delovni čas, odmori in počitki ter pravica do odklopa

Izobraževanje in razvoj zaposlenega

 

Četrtek, 14. december

9.30–14.00 (odmor: 11.00–11.30)

Ljuba Zupančič Čokert, Neva Čokert Dekleva • Pomembnejše spremembe, ki jih prinaša novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1 D)

Varstvo delavcev zaradi nosečnosti, starševstva in oskrbe

Varstvo delavcev, žrtev nasilja v družini

Pisno opozorilo

Neutemeljeni odpovedni razlogi

Delavčeva odpoved pogodbe o zaposlitvi

Zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi predstavnikom delavcev

Poskusno delo

Pobot plače

Napoteni delavci

Subsidiarna odgovornost

Prehodne in končne določbe

Kazenske sankcije

mag. Larisa Istenič, dr. Nana Weber, Ljuba Zupančič Čokert, Neva Čokert Dekleva