Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 17. in 18. april 2023

Z DDV: 536,80 
Brez DDV: 440,00 

Šifra: S23016
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 440,00 EUR brez DDV (536,80 EUR z DDV). Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Več informacij

telefon: 01 30 91 816

e-pošta: seminar@gvzalozba.si

Programski vodji kongresa: Aleš Avbreht in Miriam Ravnikar Šurk

Ponedeljek, 17. april

8.45–9.15 sprejem in registracija udeležencev

9.15–9.20 otvoritev kongresa in pozdrav udeležencem, Alenka Zalar

9.20–9.30 predstavitev programa in moderatorjev kongresa, Aleš Avbreht in Miriam Ravnikar Šurk

9.30–10.15 Predstavitev nekaterih ključnih stališč Državne revizijske komisije, ki so pomembna za ravnanje v postopkih javnega naročanja, Aleš Avbreht in Miriam Ravnikar Šurk

10.15–11.00 Obstoječe in predvidene novosti na področju javnega naročanja, mag. Urška Skok Klima

11.00–11.15 odmor

11.15–12.00 Kdaj uporabiti naročanje prek okvirnega sporazuma in kdaj prek dinamičnega nabavnega sistema, Maja Marinček

12.00–12.45 Sprememba cen v pogodbah o izvedbi javnih naročil, dr. Aleksij Mužina

12.45–14.00 odmor

14.00–14.45 Koga zavezuje in kdo mora uporabljati Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Miriam Ravnikar Šurk

14.45–15.30 Ali ponudniki lahko vplivajo na vsebino pogodbe o izvedbi javnega naročila in ali morajo sprejeti vse, kar določi naročnik, Borut Leskovec

15.30–15.45 odmor

15.45–16.30 Najnovejša praksa glede poslovne skrivnosti – ali lahko ponudniki dokažejo škodo zaradi njenega razkritja, Aleš Avbreht

16.30–17.15 Sodna praksa javnega naročanja – izbor pomembnih prekrškovnih in drugih odločitev, Mateja Levstek

19.30 družabni večer

 

Torek, 18. april

9.00–9.45 Omejitve vlagateljev (ponudnikov in varuhov javnega interesa) pri vlaganju zahtevkov za revizijo, Tanja Bratina

9.45–10.30 Analiza trga kot nujna naročnikova aktivnost za zagotovitev uspešnosti javnega naročila, Larisa Istenič

10.30–11.00 odmor

11.00–11.45 Najpogostejše napake ponudnikov pri izpolnitvi obrazca ESPD, Marjeta Erjavec Avbreht

11.45–12.30 Izzivi pri izvajanju okvirnega sporazuma, Milena Basta Trtnik

12.30–13.00 Sklepi Jesenskega Velikega kongresa naročnikov in ponudnikov ter odgovori na vprašanja, predloge in pobude udeležencev