Revija Pravna praksa

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,22 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:
• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 34,18 EUR + DDV (5 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 19,20 EUR + DDV (5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 44,76 EUR + DDV (5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 30,00 EUR (z DDV) za komplet. Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Na zalogi

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Šifra: REVPP30101
Vrsta artikla: Revija
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Iz vsebine PP št. 14-15:

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK dr. Klemen Pohar Pomen novejše prakse Sodišča EU za razvoj prava javnih naročil v EU

6 DELOVNO PRAVO Vanja Maček Pravica do odklopa: zagotavljanje ravnovesja med delovnim in prostim časom

8 TEORIJA PRAVA dr. Marijan Pavčnik Občutek za sočloveka

9 KONKURENČNO PRAVO Rok Dacar Globa podjetju Apple zaradi zlorabe prevladujočega tržnega položaja

11 UMETNA INTELIGENCA IN PRAVO Marcel Hajd Avtomatizirano sprejemanje sodnih odločitev: med tehničnimi možnostmi in pravnimi omejitvami

14 KAZENSKO PRAVO mag. Boštjan J. Turk Hišni preiskovanci zaščiteni kot kočevski medvedi

16 VOLILNO PRAVO dr. Jasna Murgel Novela Zakona o volitvah v državni zbor: vse osebe z invalidnostjo imajo poslej enako volilno pravico

18 ŠOLSTVO dr. Nina Ana Jäger Za prvo in hkrati najtežjo kršitev se učencu ne sme izreči vzgojnega opomina

21 PRAVO IN DRUŽBA dr. Dušan Štrus Zakasnjena prepoved arom v elektronskih cigaretah in kadilnic

23 MEDNARODNO PRAVO Metka Vodušek Pomen začasnih ukrepov v luči dogajanja v Gazi

25 MALO ČEZ mag. Matej Zenz Čezmejno vročanje ali habsburška pošta

26 HOMO OECONOMICUS Črt Jakhel Kapitalizem kot kratka pot iz socializma v socializem

27 RES PUBLICA Alenka Puhar Tatinske zadeve, znova

II–VII PRILOGA dr. Mirko Pečarič Sto babic … ter normativno določena pravna subjektiviteta članic univerz in javna služba v visokem šolstvu

VPRAŠANJA & ODGOVORI

28 Delodajalec želi fizičnega delavca obveščati elektronsko (dr. Nana Weber)

SODNA IN DRUGA PRAKSA

28 STATISTIKA Struktura porabe denarja v slovenskih gospodinjstvih v letu 2022

29 USTAVNO SODIŠČE RS Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 75/2019 z dne 6. februarja 2020

29 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Nezakonito odrejeno koriščenje letnega dopusta v času covida-19

40 SODIŠČE EVROPSKE UNIJE dr. Klemen Pohar Kršitev konkurenčnega prava in postopki javnega naročanja

41 UPRAVNO SODIŠČE V ANSBACHU Zoran Skubic Fotografiranje napačno parkiranih vozil je dopustno za prijavo prekrška policiji

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK

43 FAKULTETA Lara Kraljevič Koliko manjšin v Sloveniji naj uživa posebne pravice?

44 KNJIGE Rok Dacar Uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

46 POZABLJENA LATINŠČINA (231) Janez Kranjc Vulgus amicitias utilitate probat

DOGODKI

ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:
• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev, • opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,20 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji: Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.
Izdaja: LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
Direktorica založbe in glavna urednica: Alenka Zalar
Odgovorni urednik: mag. Sandi Kodrič (sandi.kodric@pravnapraksa.si)
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si), telefon: 01/30 91 822
Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815
Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816
Naslov uredništva: LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana telefon: 01/30 91 822 e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si
Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174 Tisk: Schwarz, Ljubljana
Natisnjenih: 1500 izvodov
ISSN 0352 0730
Izhaja ob četrtkih.

Morda vam bo prav tako všeč…