Revija Pravna praksa

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,22 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:
• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 34,18 EUR + DDV (5 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 19,20 EUR + DDV (5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 44,76 EUR + DDV (5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 30,00 EUR (z DDV) za komplet. Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Na zalogi

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Šifra: REVPP30101
Vrsta artikla: Revija
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Iz vsebine PP št. 21:

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK dr. Erik Kerševan »Se non è vero, è ben trovato«

6 ZAVAROVALNO PRAVO Marko Globevnik O omejitvi premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

9 VARSTVO NARAVE dr. Aleš Ferčič Trajnostni razvoj kot počasno drsenje v propad?

12 VOLILNO PRAVO dr. Dušan Štrus Neustavna ureditev volilnega spora v Državni svet rešena z načinom izvršitve odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2018

14 UPRAVNO PRAVO Miloš Dimitrijević Pogoj znanja slovenskega jezika pri izdaji dovoljenj za prebivanje tujcev – spodbujanje integracije ali oviranje priseljevanja?

17 DRUŽINSKO PRAVO Alenka Košorok Humar Družina

19 RAZGLEDIŠČE dr. Andraž Zidar Vloga pravnih svetovalcev pri vzpostavljanju pravne kulture

20 HOMO OECONOMICUS dr. Dušan Mramor Akcijski načrt za višjo blaginjo (drugič): nadgradnja in poglobitev

21 RES PUBLICA Alenka Puhar Kaj bi rekel Janez Stanič?

II–VIII PRILOGA Zoran Skubic Postopek odločanja o medicinski oskrbi bolnikov ob koncu njihovega življenja

I–IV ERARJEVE MEJE

VPRAŠANJA & ODGOVORI

22 Ali je mobing lahko nenaklepen? (dr. Nana Weber)

SODNA IN DRUGA PRAKSA

23 VRHOVNO SODIŠČE RS Sklepa

Oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva – obnova postopka

Odškodnina zaradi razlastitve – odmena zaradi nemožnosti uporabe – zastaranje zamudnih obresti

24 STATISTIKA Razlogi za zavrnitev zahtev po ZDIJZ

26 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Premajhna porcija šolskega kosila

27 DEŽELNO UPRAVNO SODIŠČE NA DUNAJU Zoran Skubic Dunajski črevesni »protest«, ki je leta 2020 obkrožil svet, tokrat s slovenskim pridihom

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK

29 MEDNARODNE ORGANIZACIJE Ana Intihar Marulc Pluralnost Evrop v Evropski uniji

30 MEDICINA IN PRAVO Urša Ravnikar Šurk Pravica do življenja ali pravica do smrti z dostojanstvom?

32 KNJIGE dr. Jaka Cepec Ekonomika zdravstva

34 JEZIKOVNI KOTIČEK (692) dr. Nataša Hribar Prednji ali sprednji?

DOGODKI

ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:
• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev, • opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,20 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji: Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.
Izdaja: LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
Direktorica založbe in glavna urednica: Alenka Zalar
Odgovorni urednik: mag. Sandi Kodrič (sandi.kodric@pravnapraksa.si)
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si), telefon: 01/30 91 822
Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815
Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816
Naslov uredništva: LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana telefon: 01/30 91 822 e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si
Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174 Tisk: Schwarz, Ljubljana
Natisnjenih: 1500 izvodov
ISSN 0352 0730
Izhaja ob četrtkih.

Morda vam bo prav tako všeč…