Pravni letopis

Z DDV: 31,00 
Brez DDV: 29,52 

Na zalogi

Možnost izbire starejših letnikov:

Z DDV: 31,00 
Brez DDV: 29,52 

Šifra: REVPL
Vrsta artikla: revija
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Pravni letopis je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, v decembru tekočega leta.


Vsebina zadnje številke

I. NEPOGODBENA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
Damjan Možina Obseg varstva pravnih dobrin v deliktnem pravu: kako generalna je generalna klavzula
Petra Weingerl Nekompenzatorna povrnitev škode
Karmen Lutman Okoljska škoda in njena povrnitev

II. VPLIV SPREMEMBE TRŽNIH CEN NA GOSPODARSKE POGODBE
Mitja Kovač Sprememba tržnih cen kot spremenjene okoliščine
Miha Juhart Sprememba cene v gradbeni pogodbi

III. PRVE IZKUŠNJE S KOLEKTIVNO TOŽBO
Marko Djinović Stroški postopka in financiranje kolektivne tožbe po Zakonu o kolektivnih tožbah
Urša Klemenčič Uporaba zakona o kolektivnih tožbah v praksi

IV. OBLIGACIJSKA VPRAŠANJA DIGITALNIH TEHNOLOGIJ
Jernej Renko Nova ureditev potrošnikovih pravic v primeru dobave digitalnih vsebin in storitev
Janez Sekirnik Sklepanje in izvrševanje pravnih poslov pri uporabi decentraliziranih aplikacij
Matija Damjan Odgovornost za neupravičeno odstranitev spletnih vsebin

V. NOMOTEHNIKA
Albin Igličar Ljudska zakonodajna iniciativa in civilna družba
Urban Lečnik Spaić, Nika Podakar Civilna družba kot iniciator zakonodaje
Nika Podakar Položaj in vloga vladne in parlamentarne zakonodajne službe

VI. DRUGO
Nika Podakar, Peter Podržaj Uresničevanje volilne pravice na volitvah v študentski svet Pravne fakultete

VII. POVZETKI

Pravni letopis je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, v decembru tekočega leta.

Pravni letopis (Legal Yearbook) is a scientific journal of the Institute for Comparative Law at the Faculty of Law in Ljubljana, published since 2008. The journal publishes new scientific articles and discussions and in-depth professional papers that address issues from different areas of law, particularly the fields of civil, commercial, labour, administrative and constitutional law, with special emphasis on comparative legal aspects. The purpose of the journal is to promote the development of Slovenian and European legal science and to foster the exchange of findings between legal theory and legal practice. Each issue of the journal consists of several topical sections selected by the Editorial Board, among which at least one section is dedicated to the topics of ongoing research projects at the Institute. All articles in the journal are peer-reviewed. The journal is issued annually, in December.

Uredniški odbor Pravnega letopisa:

• dr. Lojze Ude, odgovorni urednik • mag. Nina Betetto • dr. Bojan Bugarič • dr. Matija Damjan• dr. Miha Juhart • dr. Damjan Možina • dr. Ana Vlahek • Jan Zobec Mednarodni uredniški svet Pravnega letopisa: • dr. Vlatka Butorac Malnar • dr. Inese Druviete • dr. Jan Hurdík • dr. Marko Ilešič • dr. Meliha Povlakić • ddr. Johannes Michael Rainer • dr. Jernej Sekolec • dr. Nenad  Tešić

Izdajatelj: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

e-pošta: ipp.pf(at)uni-lj.si

spletna stran: www.ipp-pf.si

Založnik: LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Pravni letopis izhaja enkrat na leto. Cena Pravnega letopisa je 31,00 EUR. Poštnino zaračunavamo posebej.