Revija Pravna praksa

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,22 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:
• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 34,18 EUR + DDV (5 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 19,20 EUR + DDV (5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 44,76 EUR + DDV (5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 20,00 EUR (z DDV) za komplet.Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Na zalogi

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Šifra: REVPP30101
Vrsta artikla: Revija
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Iz vsebine PP št. 44-45:

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK Andrej Božič Čas izzivov, čas priložnosti

6 PRAVO IN DRUŽBA mag. Nataša Belopavlovič Odvetniški bonton in bonton kar tako

7 KAZENSKO PRAVO Jože Levašič Jasnost obsega polja kaznivosti pri zlorabi in izkoriščanju prostitucije

10 KAZENSKO PROCESNO PRAVO Matija Urankar Vrhovno sodišče vrača žogico Ustavnemu sodišču: kako je treba razlagati 530. člen ZKP?

11 USTAVNO SODSTVO – ODMEV dr. Matej Avbelj Kako preprečiti popolno politizacijo imenovanja ustavnih sodnikov?

14 ODŠKODNINSKO PRAVO Marko Majstorović Odškodninska odgovornost investitorja za poškodbe izvajalčevih delavcev

16 GOSPODARSKO PRAVO Dženeta Schitton Mehanizmi za zgodnje prepoznavanje poslovnega tveganja – nemški primer

18 KONKURENČNO PRAVO Rok Dacar Odnos med konkurenčnim pravom in varstvom osebnih podatkov

20 PREVOD Zoran Skubic Bangalorska načela sodniške etike 2002

23 DAVČNO PRAVO mag. Kaja Breznik Ladinik Sporna davčna obravnava odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove

25 MED PRAVOM IN EKONOMIJO dr. Katarina Zajc »Dr. Poguba« in deset mega groženj človeštvu

26 HOMO OECONOMICUS dr. Alenka Žnidaršič Kranjc Kaj bo prineslo leto 2023?

II–VI PRILOGA Ustavno sodišče RS o priporu v zadevi Marina

VPRAŠANJA & ODGOVORI

27 Disciplinski postopek – uporaba internega pravilnika ali ZDR-1 (dr. Nana Weber)

Pogodbena kazen pri nezakonitem prenehanju delovnega razmerja (dr. Nana Weber)

SODNA IN DRUGA PRAKSA

27 VRHOVNO SODIŠČE RS Sklepa

Privolitev upnika v prevzem dolga – konkludentna ravnanja – prijava terjatve v stečajnem postopku

Zmanjšanje odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi soodgovornosti oškodovanca – odločanje v mejah tožbenega zahtevka

29 STATISTIKA

Tožbe proti Sloveniji pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

31 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Težave pri sporazumevanju s tujimi zaporniki pri zdravstveni obravnavi

32 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE Alenka Antloga Pozitivne obveznosti države ob izvajanju evtanazije v Belgiji

33 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE Luka Vlačić Odgovornost države pri zasebni deložaciji

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK

35 FAKULTETA Jera Novak Zakaj in kako do zaposlitve v institucijah Evropske unije?

37 VARSTVOSLOVJE dr. Eneja Drobež Informacijska varnost: zaupanje v človeka in tehnologijo 2022

38 KNJIGE Maja Bahor Zastavna pravica

39 KNJIGE dr. Maja Brkan Pravne panoge in metodologija razlage prava

41 JEZIKOVNI KOTIČEK (653) dr. Nataša Hribar Električni pastir

42 POZABLJENA LATINŠČINA (276) Janez Kranjc Fronti nulla fides

DOGODKI

ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:
• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev, • opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,20 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji: Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.
Izdaja: LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
Direktorica založbe in glavna urednica: Alenka Zalar
Odgovorni urednik: mag. Sandi Kodrič (sandi.kodric@pravnapraksa.si)
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si), telefon: 01/30 91 822
Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815
Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816
Naslov uredništva: LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana telefon: 01/30 91 822 e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si
Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174 Tisk: Schwarz, Ljubljana Natisnjenih: 1800 izvodov ISSN 0352 0730 Izhaja ob četrtkih.

Morda vam bo prav tako všeč…