Revija Pravna praksa

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,22 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:
• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 34,18 EUR + DDV (5 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 19,20 EUR + DDV (5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 44,76 EUR + DDV (5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 30,00 EUR (z DDV) za komplet. Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Na zalogi

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Šifra: REVPP30101
Vrsta artikla: Revija
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Iz vsebine PP št. 25:

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK dr. Dušan Mramor Ob predlogih davčnih sprememb in prestrukturiranj

6 PRAVO INDUSTRIJSKE LASTNINE dr. Robert Kordić Ogorčenje zaradi slovenskega navijaškega slogana – lekcija o blagovni znamki

9 ZDRAVSTVO Maja Damevska Otrok s težavo v razvoju kot pacient v javni zdravstveni mreži in časovna komponenta zdravljenja

11 SVOBODA IZRAŽANJA mag. Robert Kleindienst Zakaj je RT (Russia Today) moj priljubljeni medij?

13 MALO ČEZ mag. Matej Zenz Ko kapitan spi v jedilnici – jadranje in paketna potovanja

15 HOMO OECONOMICUS Črt Jakhel Prijazni namigi evropskih volitev in spomin na 1984

II‒VII PRILOGA Predlog VS RS za predhodno odločanje SEU U 2/2024 z dne 21. maja 2024

VPRAŠANJA & ODGOVORI

17 Pisna ocena poskusnega dela (dr. Nana Weber)

SODNA IN DRUGA PRAKSA

17 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Končno vzpostavljen register redkih nemalignih bolezni

18 VRHOVNO SODIŠČE RS Pridobitev lastninske pravice na čolnu od nelastnika – dobra vera ob vložitvi predloga za vpis lastništva v register plovil; Pravice iz socialnega zavarovanja ‒ nadomestilo plače za čas začasne zadržanosti z dela – socialni spor

19 STATISTIKA Koliko časa naj bi trajali postopki na sodiščih prve stopnje

24 SODIŠČE EU Alenka Antloga Odgovornost upravljavca osebnih podatkov pri njihovi nezakonite obdelave s strani oseb pod njegovim vodstvom

26 DEŽELNO SODIŠČE V HAGNU Zoran Skubic Prokrastinacija naša vsakdanja: o založenih spisih in zamazani sodniški togi

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK

28 STVARNO PRAVO Ivana Hlastec 16. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

30 DRUŠTVA Klemen Drnovšek Ljubljana gostila letno srečanje Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije

31 DRUŠTVA Izjava Akademskega društva Pravnik ob priznanju Palestine in grobih kršitvah Državnega zbora

32 KNJIGE Kristina Jan Barbarski šport

34 POZABLJENA LATINŠČINA (235) Janez Kranjc Otium et reges et beatas perdidit urbes

DOGODKI

ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:
• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev, • opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,20 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji: Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.
Izdaja: LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
Direktorica založbe in glavna urednica: Alenka Zalar (alenka.zalar@gvzalozba.si)
Odgovorni urednik: mag. Sandi Kodrič (sandi.kodric@pravnapraksa.si)
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si), telefon: 01/30 91 822
Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815
Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816
Naslov uredništva: LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana telefon: 01/30 91 822 e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si
Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174 Tisk: Schwarz, Ljubljana
Natisnjenih: 1500 izvodov
ISSN 0352 0730
Izhaja ob četrtkih.

Morda vam bo prav tako všeč…