Revija Pravna praksa

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,22 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:
• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 34,18 EUR + DDV (5 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 19,20 EUR + DDV (5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 44,76 EUR + DDV (5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 20,00 EUR (z DDV) za komplet.Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Na zalogi

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Šifra: REVPP
Vrsta artikla: Revija
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Iz vsebine PP št. 25:

 

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK dr. Damjan Kukovec Ljubljana, središče evropskega energetskega prava?

6 MEDIJI Alenka Zalar Revijo ustvarjamo vsi – bralci, avtorji in uredništvo

7 TEORIJA PRAVA dr. Marijan Pavčnik Razlagalna in vrednotna moč Ustavnega sodišča

8 AVTORSKO PRAVO Timotej Kotnik Jesih Izmislil sem si novo športno tekmovanje, mi pripada avtorsko varstvo?

10 USTAVNO SODSTVO dr. Jure Spruk Svetovnonazorsko ravnotežje na Ustavnem sodišču

12 NOTARIAT Manca Majcen Konferenca »Do pravice brez pravdanja za Evropo«

15 DAVČNO PRAVO mag. Boštjan J. Turk Offshore družbe: med davčno optimizacijo in davčno utajo

17 DELITEV OBLASTI Zvjezdana Simić Posvetovalni referendum: od postulata neposredne demokracije do zlorabe procesnih pravic

20 DRUGI ZORNI KOT dr. Luigi Varanelli Sindrom polža

21 HOMO OECONOMICUS dr. Samo Rugelj Zasebni in službeni možgani

II–VIII PRILOGA dr. Miha Trampuž Zakonodajna ureditev videospotov

I–IV ERARJEVE MEJE

 

VPRAŠANJA & ODGOVORI

22 Individualiziran program učenca s posebnimi potrebami (dr. Nina Ana Jäger)

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Patricij Maček)

 

SODNA IN DRUGA PRAKSA

23 USTAVNO SODIŠČE RS Odločbi

Odvzem pravice do pritožbe pri predlogu za preusmeritev izvršbe je protiustaven

Prekluzivni rok 30 dni za začetek pravde na nedopustnost izvršbe na premičnine posega v pravico do zasebne lastnine

23 STATISTIKA Delež 15-letnikov v posamezni državi, ki so leta 2018 obiskovali zasebne osnovne šole

25 VRHOVNO SODIŠČE RS Odgovornost organizatorja paketnega potovanja – izguba užitka – odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo

26 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Izplačilo izredne denarne socialne pomoči in roki za dokazila o njeni namenski porabi

28 SODIŠČE EU Zoran Skubic Klik na klik: kdaj je potrošniška pogodba na spletu dokončno sklenjena?

 

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK

30 STVARNO PRAVO Patricij Maček 14. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

32 KNJIGE mag. Marija Bukovec Marovt Gospodarstvo in varstvo človekovih pravic

33 JEZIKOVNI KOTIČEK (639) dr. Nataša Hribar Dve imeni istega kraja

34 POZABLJENA LATINŠČINA (289) Janez Kranjc Habemus luxuriam atque avaritiam, publice egestatem, privatim opulentiam

 

DOGODKI

ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:
• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev, • opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,20 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji: Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.
Izdaja: LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
Direktorica založbe in glavna urednica: Alenka Zalar
Odgovorni urednik: mag. Sandi Kodrič (sandi.kodric@pravnapraksa.si)
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si), telefon: 01/30 91 822
Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815
Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816
Naslov uredništva: LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana telefon: 01/30 91 822 e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si
Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174 Tisk: Schwarz, Ljubljana Natisnjenih: 1800 izvodov ISSN 0352 0730 Izhaja ob četrtkih.

Morda vam bo prav tako všeč…