Revija Pravna praksa

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,22 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:
• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 34,18 EUR + DDV (5 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 19,20 EUR + DDV (5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 44,76 EUR + DDV (5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 30,00 EUR (z DDV) za komplet. Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Na zalogi

Z DDV: 36,30 
Brez DDV: 34,57 

Šifra: REVPP30101
Vrsta artikla: Revija
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Iz vsebine PP št. 5:

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK dr. Andrej Ekart in Helena Miklavčič Neodvisnost sodnikov je sestavni del pravice do poštenega sojenja

6 DELITEV OBLASTI dr. Dušan Štrus Alternativa hitremu noveliranju zakonov: sprememba Poslovnika Državnega zbora

8 OBLIGACIJSKO PRAVO mag. Maja Koršič Potočnik Kako je mogoče zakonito dokazati spremembo cene pri gradbeni pogodbi?

11 IZVEDENSTVO Borut S. Pogačnik Forenzično preiskovanje pisav že dolgo ni grafologija

13 DRUŽINSKO PRAVO Iztok Ivančič Mrcvarjenje otrok v slovenskih ločitvenih postopkih

15 TEORIJA PRAVA Marijan Pavčnik Januarski utrinki o pravu in pravnosti

17 AZILNO PRAVO Bagi Ambrožič Kordić in Martina Golob Nagrade za delo svetovalcev za begunce v postopkih mednarodne zaščite

19 PRAVO IN DRUŽBA Alenka Košorok Humar Sodniško pravo in odvetniška asistenca

20 MALO ČEZ mag. Matej Zenz Neprofitna stanovanjska gradnja v Avstriji

21 HOMO OECONOMICUS dr. Alenka Žnidaršič Kranjc Antarktika

22 RES PUBLICA mag. Robert Kleindienst Družbeno (ne)odgovorna dogma

II–VII PRILOGA Patricij Maček Intervju – dr. Alenka Šelih

VPRAŠANJA & ODGOVORI

23 Delala bi dva dneva in pol v tednu (dr. Nana Weber)

Kdaj je upravičena izredna odpoved pri delu na domu (dr. Nana Weber)

SODNA IN DRUGA PRAKSA

24 VRHOVNO SODIŠČE RS Sklepa

Dediščinska tožba in rok za vložitev – zastaranje pravice zahtevati zapuščino – prekluzija glede ugovora zastaranja

Posredovanje delavcev drugemu uporabniku – prikrito delovno razmerje

25 STATISTIKA

Višina preživnin v letu 2021

26 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Odločitev mora biti obrazložena tako, da jo pobudnik lahko razume

30 SODIŠČE EU Alenka Antloga Pravica do prostega gibanja v državah članicah Unije in zahteva tretje države za izročitev

31 SODIŠČE EU Zoran Skubic Presplošno določena urna postavka v obračunu odvetniških storitev

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK

33 KNJIGE Hana Jerak S tujih knjižnih polic

34 JEZIKOVNI KOTIČEK (660) dr. Nataša Hribar Dobiček in izguba

DOGODKI

ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:
• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:
• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev, • opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 9,20 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 34,57 EUR + DDV (5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji: Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.
Izdaja: LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
Direktorica založbe in glavna urednica: Alenka Zalar
Odgovorni urednik: mag. Sandi Kodrič (sandi.kodric@pravnapraksa.si)
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si), telefon: 01/30 91 822
Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815
Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816
Naslov uredništva: LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana telefon: 01/30 91 822 e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si
Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174 Tisk: Schwarz, Ljubljana Natisnjenih: 1800 izvodov ISSN 0352 0730 Izhaja ob četrtkih.

Morda vam bo prav tako všeč…