Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov

Urednika: dr. Ana Vlahek, dr. Matija Damjan
Avtorji: dr. Meta Ahtik, dr. Samo Bardutzky, dr. Jaka Cepec, dr. Matija Damjan, dr. Gregor Dugar, Andreja Fakin, dr. Aleš Galič, dr. Peter Grilc, Mojca Ilešič, LL.M.,dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, Simona Kotnik, dr. Mitja Kovač, dr. Jerca Kramberger Škerl, Luka Markelj, dr. Špelca Mežnar, dr. Damjan Možina, dr. Klemen Podobnik, dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, dr. Tilen Štajnpihler, dr. Ana Vlahek, dr. Katarina Zajc

 

Aktualno o slovenskem in evropskem potrošniškem pravu.

 

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-317-4
Št. strani: 506
Leto izdaje: 2015

Z DDV: 41,00 
Brez DDV: 39,05 

Na zalogi

Z DDV: 41,00 
Brez DDV: 39,05 

Šifra: 900-812
Število strani: 506
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Specialna pravna ureditev razmerij med podjetji in fizičnimi osebami, ki nastaja zlasti zaradi zakonodajne aktivnosti Evropske unije, je v zadnjih desetletjih korenito spremenila klasično obligacijsko pravo. Posebne pravice potrošnikov veljajo v pogodbenih in nepogodbenih razmerjih ter v postopkovnih pravilih, tako da se uporabljajo vsakodnevno. Kljub množičnosti potrošniških pravnih razmerij je poznavanje te ureditve med pravniki pogosto pomanjkljivo. V knjigi avtorji obravnavajo aktualno stanje slovenskega in evropskega potrošniškega prava ter analizirajo posledice uporabe posebnih pravil na posameznih področjih, kjer se pojavljajo odprta vprašanja.

Meta Ahtik
univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica ekonomskih znanosti, docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, vodja odseka Implementacija makrobonitetne politike na Banki Slovenije
Samo Bardutzky
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Kentu
Jaka Cepec
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, asistent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
Matija Damjan
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, raziskovalec na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Gregor Dugar
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Andreja Fakin
univerzitetna diplomirana pravnica, doktorska kandidatka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Aleš Galič
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Peter Grilc
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Mojca Ilešič
univerzitetna diplomirana pravnica, LL.M. (Amsterdam), pripravnica v odvetniški pisarni Wolf Theiss - Podružnica v Sloveniji 
Miha Juhart
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
Boštjan Koritnik
univerzitetni diplomirani pravnik, asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, tajnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
Simona Kotnik
univerzitetna diplomirana ekonomistka, magistrska kandidatka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
Mitja Kovač
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih in ekonomskih znanosti (Utrecht), docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
Jerca Kramberger Škerl
univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, D.E.A. (Poitiers), docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Luka Markelj
univerzitetni diplomirani pravnik, odvetniški kandidat pri odvetniku Antonu Preglju v Ljubljani
Špelca Mežnar
univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, docentka na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju in odvetniška kandidatka v odvetniški družbi Vrtačnik v Ljubljani
Damjan Možina
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, LL.M. (Humboldt) izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Klemen Podobnik
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, LL.M. (Columbia), izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, predstojnik Katedre za civilno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Neža Pogorelčnik Vogrinc
univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Tilen Štajnpihler
univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Ana Vlahek
univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Katarina Zajc
univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica ekonomskih znanosti (George Mason), LL.M. (Yale), redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani