Položaj oškodovanca v slovenskem kazenskem postopku

Avtor: dr. Maša Hribar

 

Monografija postavlja v središče oškodovanca in njegovo aktivno vlogo v slovenskem kazenskem postopku. V ospredju zanimanja je oškodovanec v ožjem smislu, ki sodeluje v kazenskem postopku poleg državnega tožilca, ki izvršuje funkcijo pregona po uradni dolžnosti.

Z DDV: 58,00 
Brez DDV: 55,24 

Na zalogi

Z DDV: 58,00 
Brez DDV: 55,24 

Šifra: 900-963
Avtor: dr. Maša Hribar
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga je zasnovana tako, da najprej v širši perspektivi oriše razvoj oškodovančeve vloge v modernem kazenskem postopku, zatem pa pozornost usmeri k slovenski pravni ureditvi. Bralca na podlagi teoretičnih izhodišč popelje skozi zgodovinski, ustavnopravni in pozitivnopravni razvoj oškodovančeve procesne vloge, ki se v sodobnem času vse bolj prepleta z evropskimi trendi na področju varstva pravic žrtev kaznivih dejanj. Sledi sistematična in celostna analiza oškodovančevih pravic v veljavni kazenskoprocesni ureditvi, ki jo avtorica vpne tudi v primerjalnopravni okvir in kritično ovrednoti.

Posebna pozornost je namenjena procesni dinamiki med oškodovancem in glavnimi procesnimi subjekti. Razprava identificira ključne procesne trenutke, ko se zaradi oškodovančevih pravic lahko spreminjajo položaji obdolženca, državnega tožilca in sodišča, ter ponudi izhodiščna orodja za razrešitev napetosti znotraj obstoječe strukture domačega kazenskega postopka.

Delo je zaokroženo s pogledom v prihodnost, saj s konkretnimi predlogi spodbuja k premisleku o možnih spremembah veljavne kazenskoprocesne ureditve.

 

Izid knjige je sofinanciralo Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

 

Vezava: mehka

ISBN: 978-961-247-534-5

Št. strani: 424

Leto izdaje: 2024

Dr. Maša Hribar je leta 2013 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2023 pa na isti fakulteti z odliko tudi doktorirala s področja kazenskega procesnega prava. Karierno pot je začela kot sodniška pripravnica in jo leta 2016 po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu nadaljevala na Upravnem sodišču RS na oddelku za varstvo ustavnih pravic. Kmalu za tem se je zaposlila na kazenskem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, od leta 2019 pa deluje na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča RS, kjer je zaposlena kot pravosodna svétnica.