Pogodbeno pravo 2 – Elementi pogodbe

2., dopolnjena izdaja

Avtor: dr. Luigi Varanelli

 

Knjiga  prvič v Sloveniji celovito obravnava pogodbeno pravo v teoriji in praksi. Avtor razčlenjuje ter analizira posamezne elemente pogodbe in njene sestavne dele. V drugi, dopolnjeni izdaji je dodana najnovejša sodna praksa.

Z DDV: 88,01 
Brez DDV: 83,82 

Na zalogi

Z DDV: 88,01 
Brez DDV: 83,82 

Šifra: 900-926
Avtor: dr. Luigi Varanelli
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V monografiji so celovito in do podrobnosti razčlenjeni konstitutivni elementi pogodbe, in sicer soglasje volj, predmet in kavza, in stranski elementi (pogoj in rok). V okviru soglasja volj avtor natančno opiše, kako se poslovni volji pogodbenih strank srečata v dogovoru, ki nato postane veljavna in učinkovita pogodba. Obravnava ponudbo in sprejem ponudbe ter oblike pogodbe kot način izražanja poslovne volje (preko izjave poslovne volje in soglasja volj pogodbenih strank).

Ker je slovenski sistem pogodbenega prava kavzalen, je nujna obravnava pogodbene kavze kot konstitutivnega elementa pogodbe. Posebna pozornost je namenjena konceptualnim mejam med relevantno pogodbeno kavzo in nerelevantnim nagibom sklenitve pogodbe.

Avtor analizira tudi predmet pogodbe kot pogodbeni program, ki obarva ravnanje pogodbenih strank. V predmetu se tako zrcalijo pogodbene obveznosti, z njim pa pogodbeni stranki oblikujeta poslovni načrt, ki je podlaga za njuno izpolnitev.

Čeprav sta pogoj in rok za obstoj in veljavnost pogodbe nebistvena, pa prav ta dva stranska elementa pogodbe utegneta imeti odločilni pomen pri odločitvi, ali skleniti pogodbo in kdaj.

Dodana so poglavja o teoriji pravne podlage v nemški pravni doktrini, o fiduciarnih poslih in klavzuli hardship.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-476-8

Št. strani: 396

Leto izdaje: 2021

Dr. Luigi Varanelli je leta 1998 v Trstu diplomiral iz prava. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2002 pridobil naslov magistra, leta 2004 pa doktorja pravnih znanosti. Leta 2013 je v Trstu diplomiral tudi iz psihologije.
Raziskuje in obravnava različne tematike obligacijskega prava, specializiral pa se je predvsem za področje pogodbenega prava. V domačih in tujih strokovnih revijah je objavil več kot 150 člankov in prispevkov, v katerih obravnava različne vidike obligacijskih razmerij. V središču njegovega akademskega zanimanja so tudi posamezni segmenti gospodarskega in statusnega prava. Intenzivneje se ukvarja še z mednarodnim in evropskim pravom.
V okviru združenja INSOL Europe je predaval na več mednarodnih strokovnih konferencah, z znanstvenimi prispevki pa kot predavatelj sodeluje tudi na domačih izobraževalnih dogodkih.
Leta 2005 ga je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za člana izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje gospodarsko pravo). Od leta 2013 je tudi član izpitne komisije za sodne tolmače.
Od leta 2004 deluje kot odvetnik v Ljubljani. Pridobil je kvalifikacije odvetnika specialista za evropsko pravo ter arbitra Gospodarske zbornice Slovenije.
Od leta 2014 kot docent predava na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani pri predmetih s področij obligacij in pogodb ter korporacijskega prava.