Pogodbena svoboda v avtorskem pravu

Avtor: Avtorica: dr. Maja Ovčak Kos

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-293-1 Št. strani: 304 Leto izdaje: 2015

Z DDV: 44,00 
Brez DDV: 41,90 

Na zalogi

Z DDV: 44,00 
Brez DDV: 41,90 

Šifra: 900-744
Avtor: Avtorica: dr. Maja Ovčak Kos
Število strani: 304
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Ureditev prenosa avtorskih pravic je izredno pomembna za učinkovito izkoriščanje del, tako za avtorje kot za posrednike (založnike, radiotelevizijske organizacije, filmske producente, proizvajalce fonogramov itd.). To je še posebej aktualno danes, ko digitalne tehnologije in splet hitro spreminjajo tradicionalne vrednostne verige proizvajanja, trženja in distribuiranja avtorske vsebine.

Delo celovito obravnava kolizijo med svobodnim urejanjem pogodbenih razmerij in zagotavljanjem ustreznega varstva avtorja kot šibkejše stranke, s posebnim ozirom na posledice globalizacije gospodarskega izkoriščanja avtorskih del in medijske koncentracije.

Avtorica osrednjo pozornost nameni preučevanju pomembnih varstvenih instrumentov splošnega dela avtorskega primarnega pogodbenega prava z vidika njihove teoretične dognanosti in praktične vrednosti. Pri tem se posebej osredinja na temeljna načela in splošne omejitve pravnega prometa z avtorsko pravico ter na varstvene predpise v sklenitveni in solucijski pogodbeni fazi (npr. zagotavljanje primernega avtorskega honorarja, razpolaganje z materialnimi pravicami za neznane oblike uporabe avtorskega dela, prenos materialnih avtorskih pravic na prihodnjih delih, teorijo pogodbenega namena prenosa itd.). Svoje ugotovitve sklene z zakonodajnimi predlogi slovenske ureditve splošnega dela avtorskega pogodbenega prava de lege ferenda.

Knjiga ni namenjena samo tistim, ki se teoretično ali praktično ukvarjajo s pravom avtorskih pogodb, temveč daje koristne usmeritve tudi vsem, ki kot udeleženci vstopajo v avtorskopravna pogodbena razmerja.

Predgovor h knjigi je napisala doc. dr. špelca Mežnar.

_____________________________

K izidu knjige so pripomogli:
Odvetniška pisarna Zakonjšek, d. o. o.

Odvetniška pisarna Roman Završek, o. p., d. o. o.
NEGOTIUM – rezervacije v turizmu in drugo svetovanje,
Andrej Bole, s. p.

dr. Maja Ovčak Kos Maja Ovčak Kos je v letu 2003 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2006 je opravila pravniški državni izpit, leta 2008 magistrirala, v letu 2013 pa doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih prispevkov ter redna predavateljica s področja civilnega prava, prava intelektualne lastnine in alternativnega reševanja sporov. Z navedenih pravnih področij se je usposabljala in izobraževala tudi v tujini. Je predsednica Poravnalnega sveta pri Uradu za intelektualno lastnino RS. Zaposlena je na Vrhovnem sodišču RS.