Meje avtonomije strank v kreditni pogodbi

Avtor: dr. Matevž Zgaga Stvarno kazalo: dr. Matevž Zgaga

V doslej najobširnejšem slovenskem delu o kreditni pogodbi sta združena primerjalnopravna študija z razčlembo slovenske ureditve in pogled v prihodnost z analizo preteklosti. Monografija je nepogrešljivo branje za bančne pravnike, notarje in druge pravosodne poklice, ki se ukvarjajo s kreditnimi pogodbami, zaradi poglobljene obravnave splošnih pogodbenih pogojev pa je zanimiva tudi za širši krog civilnopravne stroke in vse, ki jih zanima pravna ureditev razmerja med močnejšo in šibkejšimi strankami na splošno.

Z DDV: 88,00 
Brez DDV: 83,81 

Na zalogi

Z DDV: 88,00 
Brez DDV: 83,81 

Šifra: 900-914
Avtor: dr. Matevž Zgaga Stvarno kazalo: dr. Matevž Zgaga
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kreditna pogodba se uvršča med pogodbene tipe, pri katerih je razprava o potrebi po omejevanju pogodbene avtonomije posebno smiselna. In to ne le zaradi občutljivosti družbe za prezadolženost nekaterih posameznikov, ki je neželena stranska posledica kreditiranja. K razpravi priteguje tudi izjemen narodnogospodarski pomen dostopa do kreditov. Prevelika tolerantnost do nekaterih praks kreditodajalcev poveča tveganje prezadolženosti, pretirana strogost pa zoži ponudbo kreditov.

V iskanju prave mere avtor najprej povzame zgodovino kredita in ideje pogodbene svobode. Nato dve osrednji poglavji nameni omejitvam v današnjem pozitivnem pravu. Po primerjalni študiji kreditne pogodbe (in nekaterih vidikov zastavne pogodbe) v nemški, švicarski, angleški in evropski ureditvi sledi izčrpna predstavitev sodobne slovenske ureditve in sodne prakse. Avtor se naveže tudi na številna odprta vprašanja in ponudi možne odgovore. Monografijo sklene z razmišljanjem o prihodnjih oblikah kreditiranja in njihovih omejitev.

Na podlagi splošnega načela pravičnosti ter nekaterih temeljnih načel, kakršno je načelo vestnosti in poštenja, so se v sodni praksi izoblikovale številne omejitve. Med najznačilnejšimi so pravila o kontroli splošnih pogodbenih pogojev, iz katerih se je pozneje razvil eden ključnih delov sodobnega prava varstva potrošnikov. Ta pravila niso značilna samo za kreditno pogodbo, temveč veljajo za veliko večino danes sklenjenih pogodb, zato knjiga presega okvire izključno bančnega prava.

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-471-3

Št. strani: 456

Leto izdaje: 2021

Dr. Matevž Zgaga (1975) je po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani in pravosodnem izpitu celotno dosedanjo poklicno pot deloval v bančništvu, kjer je opravljal različna strokovna in vodstvena dela v pravni službi in službi skladnosti poslovanja.