Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 15. februar, 16. februar, 21. februar, 24. februar, 7. marec, 9. marec, 14. marec

 

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov seminar@gvzalozba.si.

Z DDV: 469,70 €
Brez DDV: 385,00 

Izberite število sklopov:
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
1 sklop
385,00 EUR + 22 % DDV (469,70 EUR z DDV)

Na zalogi

469,70 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
2 sklopa
668,50 EUR + 22 % DDV (815,57 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
3 sklopi
920,50 EUR + 22 % DDV (1.123,01 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
4 sklopi
1.141,00 EUR + 22 % DDV (1.392,02 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
5 sklopov
1.330,00 EUR + 22 % DDV (1.622,60 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
6 sklopov
1.487,50 EUR + 22 % DDV (1.814,75 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
7 sklopov
1.634,50 EUR + 22 % DDV (1.994,09 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Šifra: S23006
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Strokovno izobraževanje v več sklopih

 

 • Izkušeni predavatelji
 • Možnost izbiranja sklopov
 • Praktična znanja
 • Omejeno število udeležencev
 • Sestavite si svoj program

 

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov: seminar@gvzalozba.si

 

Kotizacija

Kotizacija za:

 • en sklop znaša 385,00 EUR brez DDV.
 • dva sklopa znaša 668,50 EUR brez DDV.
 • tri sklope znaša 920,50 EUR brez DDV.
 • štiri sklope znaša 1.141,00 EUR brez DDV.
 • pet sklopov znaša 1.330,00 EUR brez DDV
 • šest sklopov znaša 1.487,50 EUR brez DDV.
 • sedem sklopov znaša 1.634,50 EUR brez DDV.

 

Kotizacija vključuje gradivo, osvežilne pijače med odmori in prigrizke. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v reviji Pravna praksa.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke revij Pravna praksa ter Podjetje in delo, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

 

Trajanje

Posamezni sklop traja: 9.00 – 13.15 ure

 

Predavatelji

as. Sara Bagari, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
izr. prof. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
Damijan Gregorc, odvetnik
dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče
izr. prof. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
Ljuba Zupančič Čokert, odvetnica, odvetniška pisarna Zupančič Čokert
doc. dr. Nana Weber, Evropska pravna fakulteta Nove univerze, Odvetniška družba Weber o.p. – d.o.o.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d.o.o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

1. SKLOP • sreda, 15. februar
Opredelitev delovnega razmerja, ekonomsko odvisne osebe in nove oblike dela ter inšpekcijski nadzor
izr. prof. dr. Luka Tičar, Damjan Mašera
• kriteriji za opredelitev delovnega razmerja
• pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, osebno delo, drugo začasno ali občasno delo)
• digitalizacija in delo prek spletnih platform
• samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb
• prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)
• pristojnosti in praksa inšpekcije dela ter sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

2. SKLOP • četrtek, 16. februar
Nova zakonodaja o varstvu osebnih podatkov, digitalizacija in uporaba umetne inteligence v delovnih razmerjih
mag. Andrej Tomšič, as. Sara Bagari
• novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in implementacija GDPR
• obveznosti delodajalca po ZVOP-2
• Smernice informacijskega pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih
• dovoljeni in nedovoljeni posegi v zasebnost na delovnem mestu
• meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS idr.)
• zbiranje in posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu in svetu delavcev, na spletnem portalu podjetja)
• priložnosti in izzivi, ki jih digitalizacija in umetna inteligenca prinašata v delovna razmerja
• primeri uporabe algoritmov v delovnih razmerjih
• algoritemsko upravljanje (zaposlovanje, navodila in nadzor, ocenjevanje, prenehanje delovnega razmerja z uporabo umetne inteligence)
• pravne omejitve, ki jih mora spoštovati delodajalec
• pravni okvir za uporabo umetne inteligence v delovnih razmerjih

3. SKLOP • torek, 21. februar
Odpoved in druge vrste prenehanja pogodbe o zaposlitvi
mag. Nataša Belopavlovič, izr. prof. dr. Luka Tičar
• prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
• prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)
• prenehanje pogodbe na podlagi sodbe in po samem zakonu (zaradi ugotovljene invalidnosti, prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja)
• prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
• splošno o odpovedi (vrste odpovedi, dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
• postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
• odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev)
• odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije
• odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca s prikazom novejše sodne prakse glede opredelitve presežnih delavcev

4. SKLOP • petek, 24. februar
Prepoved diskriminacije in mobing ter plačilo in letni dopust
dr. Martina Šetinc Tekavc, doc. dr. Nana Weber
• prepoved diskriminacije ter spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
• delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine
• pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije in mobinga
• plača, dodatki, povračila stroškov ter posebnosti v zvezi s plačilom
• letni dopust in druge odsotnosti z dela
• pregled sodne prakse s področja plačila in letnega dopusta

5. SKLOP • torek, 7. marec
Delo na domu in druge prožne oblike dela v delovnem razmerju ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem
Damjan Mašera, Ljuba Zupančič Čokert
• organiziranje dela na domu in na daljavo
• drugo delo, delo za določen čas in za krajši delovni čas
• prožnost pri organiziranju delovnega časa in novosti na področju beleženja izrabe delovnega časa
• sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urediti drugače kot po zakonu)
• prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)
• kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače

6. SKLOP • četrtek, 9. marec
Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
mag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc
• opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
• ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)
• odpravnina ob upokojitvi
• možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
• razporeditev invalida na drugo delovno mesto
• druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
• postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

7. SKLOP • torek, 14. marec
Kolektivne pogodbe in vloga delavskih predstavnikov
dr. Katarina Kresal Šoltes, izr. prof. dr. Valentina Franca
• stranke, vsebina in veljavnost kolektivne pogodbe ter posebnosti za javni sektor
• pravilo in favorem ter primeri dovoljenega manj ugodnega urejanja pravic
• ugodnejše urejanje pravic samo za člane sindikata
• razmerje do splošnega akta delodajalca, zakona in konkurenčnega prava
• opredelitev zadev, v katerih je treba v odločanje vključiti sindikalne predstavnike in/ali člane sveta delavcev
• izpolnjevanje obveznosti obveščanja, posvetovanja in soodločanja s svetom delavcev: praktični primeri ter interpretacija ZSDU
• vloga delavskih predstavnikov pri organiziranju dela na domu

as. Sara Bagari, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
izr. prof. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
Damijan Gregorc, odvetnik
dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče
izr. prof. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
Ljuba Zupančič Čokert, odvetnica, odvetniška pisarna Zupančič Čokert
doc. dr. Nana Weber, Evropska pravna fakulteta Nove univerze, Odvetniška družba Weber o.p. – d.o.o.