Koncerni

Avtor: Urednika: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman Avtorji: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman, dr. Majda Kokotec - Novak, dr. Martina Repas, dr. Marjan Odar, dr. Saša Prelič Recenzenta: dr. Rado Bohinc, dr. Egon Žižmond

Vezava:
trda

ISBN:
978-961-247-271-9

Št. strani:
308

Leto izdaje:
2014

Z DDV: 32,00 
Brez DDV: 30,48 

Na zalogi

Z DDV: 32,00 
Brez DDV: 30,48 

Šifra: 900-730
Avtor: Urednika: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman Avtorji: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman, dr. Majda Kokotec - Novak, dr. Martina Repas, dr. Marjan Odar, dr. Saša Prelič Recenzenta: dr. Rado Bohinc, dr. Egon Žižmond
Število strani: 308
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Potreba po ohranjanju in povečevanju konkurenčnosti na globalnem trgu podjetja vse bolj sili k medsebojnemu povezovanju in sklepanju strateških partnerstev, tako z domačimi kot tujimi podjetji. Med različnimi oblikami povezovanja je najbolj razširjeno oblikovanje koncernov, povezovanje podjetij na korporacijskopravni podlagi. Z uveljavljanjem koncernov v praksi se povečuje tudi pomen pravil, ki urejajo njihovo nastajanje in delovanje.

Avtorji v monografiji pregledno, sistematično in poglobljeno obravnavajo vse najpomembnejše vidike delovanja koncernov. V ospredju so koncernskopravni, bilančni, konkurenčnopravni in davčni vidiki. Poleg tega je predstavljena ureditev koncernskih združitev in delitev ter vloga revizorja v zvezi s konsolidiranim letnim poročilom. Knjiga odgovarja na številna vprašanja, s katerimi se srečujejo poslovna, sodna in upravna praksa.

dr. Peter PodgorelecDr. Peter Podgorelec (rojen leta 1967) je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, magistriral pa na Pravni fakulteti v Mariboru, s področja gospodarskega prava. Zaposlen je kot asistent za področje poslovnega podjetniškega prava na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, pred tem pa je bil strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Mariboru in okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Mariboru.  dr. Lidija HauptmanLidija Hauptman je leta 2006 doktorirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru s temo Vpliv Mednarodnih standardov računovodskega poročanja na obdavčitev koncernov. Za magistrsko nalogo in doktorsko disertacijo je prejela mednarodno nagrado Trimo Trebnje. Je prejemnica štipendije Marie Curie za doktorski študij.  Na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru je zaposlena kot visokošolska učiteljica in docentka za področje računovodstva in revizije. Je članica programsko-organizacijskega odbora DRFR Maribor, članica Mednarodnega fiskalnega združenja (IFA) in Evropskega združenja računovodij (EAA). Njeno raziskovalno delo obsega področje finančnega in davčnega računovodstva,  računovodstva koncernov, obdavčitve, etičnosti obdavčitve, davčnega managementa in revizije. Je avtorica in soavtorica več mednarodnih monografij in znanstvenih člankov v priznanih domačih in tujih revijah.dr. Peter PodgorelecDr. Peter Podgorelec (rojen leta 1967) je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, magistriral pa na Pravni fakulteti v Mariboru, s področja gospodarskega prava. Zaposlen je kot asistent za področje poslovnega podjetniškega prava na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, pred tem pa je bil strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Mariboru in okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Mariboru.  dr. Lidija HauptmanLidija Hauptman je leta 2006 doktorirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru s temo Vpliv Mednarodnih standardov računovodskega poročanja na obdavčitev koncernov. Za magistrsko nalogo in doktorsko disertacijo je prejela mednarodno nagrado Trimo Trebnje. Je prejemnica štipendije Marie Curie za doktorski študij.  Na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru je zaposlena kot visokošolska učiteljica in docentka za področje računovodstva in revizije. Je članica programsko-organizacijskega odbora DRFR Maribor, članica Mednarodnega fiskalnega združenja (IFA) in Evropskega združenja računovodij (EAA). Njeno raziskovalno delo obsega področje finančnega in davčnega računovodstva,  računovodstva koncernov, obdavčitve, etičnosti obdavčitve, davčnega managementa in revizije. Je avtorica in soavtorica več mednarodnih monografij in znanstvenih člankov v priznanih domačih in tujih revijah.dr. Majda Kokotec - NovakDr. Majda Kokotec - Novak je doktorirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti  v Mariboru in je redna profesorica za področje računovodstva. Do upokojitve je bila zaposlena na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in je predavala predme s področja računovodstva in davkov na dodiplomskem in podiplomskem študiju, pa tudi  v okviru podiplomskega študija na Pravni fakulteti  v Mariboru in Ekonomski fakulteti v Ljubljani.  Zdaj predava predme s področja ekonomike, računovodstva in davkov na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju ter na Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani, sodeluje pa tudi pri izobraževanju računovodij in  davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo.dr. Martina RepasMartina Repas je leta1999 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in leta 2002 tam tudi magistrirala. Doktorsko disertacijo je zagovarjala leta 2005 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru kot docentka – visokošolska učiteljica. Ukvarja se predvsem s pravom intelektualne lastnine in konkurenčnim pravom. Je avtorica številnih člankov s teh pravnih področij ter razsodnica za alternativno reševanje domenskih sporov pod vrhnjo domeno.si. dr. Marjan OdarMarjan Odar (rojen leta 1957) je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je direktor Slovenskega inštituta za revizijo vse od ustanovitve ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne inštitucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.Kot glavni avtor je sodeloval pri pripravi in uvedbi slovenskih računovodskih standardov 2006. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij.dr. Saša Preličdr. Rado Bohinc dr. Egon Žižmond