Pravo EU

Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU

Avtor:
Avtorici: dr. Verica Trstenjak, dr. Maja Brkan
Stvarno kazalo: mag. Petra Weingerl

 

Vezava:               trda
ISBN:                   978-961-247-402-7
Št. strani:            824
Leto izdaje:        2012
Leto natisa:        2019

Z DDV: 116,00 
Brez DDV: 110,48 

Na zalogi

Z DDV: 116,00 
Brez DDV: 110,48 

Šifra: 900-684
Avtor:
Avtorici: dr. Verica Trstenjak, dr. Maja Brkan
Stvarno kazalo: mag. Petra Weingerl
Število strani: 824
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Znanstvena monografija sistematično in analitično obravnava vsa ključna področja prava EU, kot velja na podlagi Lizbonske pogodbe. Ta je uvedla več sprememb, na katere avtorici opozarjata v posameznih poglavjih.
Poseben poudarek je na novejši sodni praksi Sodišča EU, v okviru katere so predstavljene sodbe in sklepni predlogi generalnih pravobranilcev. Pri posameznih področjih je predstavljena ne le primarna, temveč tudi sekundarna zakonodaja Unije. Monografija vsebuje številne tabele in preglednice.
Poudarjena so vprašanja, povezana s položajem Slovenije v EU, in tudi postopki, v katerih je Slovenija nastopala kot tožeča ali tožena stranka.
Zaradi celostnega in poglobljenega pristopa k vprašanjem prava EU, kot velja po spremembah, uvedenih z Lizbonsko pogodbo, je delo pomembna dopolnitev za slovenski znanstveni prostor.

Dr. Verica Trstenjak je od leta 2006 generalna pravobranilka na Sodišču EU v Luksemburgu, med 2004–2006 pa je bila sodnica na Sodišču prve stopnje ES v Luksemburgu. eta 1995 je doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2006 je habilitirana kot redna profesorica za civilno in evropsko pravo. Predava na številnih mednarodnih konferencah doma in v tujini ter na številnih tujih univerzah (npr. na Dunaju, v Hamburgu, Amsterdamu, Haagu, Zürichu, Firencah – EUI). Od leta 2012 je zunanji znanstveni član na Max Planck Institute Luxemburg for International, European and Regulatory Procedural Law. Objavila je več knjig o evropskem in zasebnem pravu ter več kot 200 pravnih člankov, npr. tudi:- Das Verhältnis zwischen Immaterialgüterrecht und Datenschutzrecht in der Informationsgesellschaft im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. V: GRUR Int, št. 5/2012, str. 393–402.- TRSTENJAK, Verica, BEYSEN, Erwin. European consumer protection law: curia semer dabit remedium?, V: Common market law review, 2011, vol. 48, št. 1, str. 95–124.

Dr. Maja Brkan (1979) je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2003 in leto pozneje magistrirala na New York University v ZDA. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjala leta 2007 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Istega leta je prejela tudi priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. Je avtorica ene znanstvene monografije in številnih člankov s področja prava Evropske unije ter prejemnica diplome Akademije za evropsko pravo Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je izvoljena v visokošolski naziv docentka za področje evropskega prava. Kot gostujoča predavateljica je imela predavanja na fakultetah v Sloveniji (na Univerzah v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem) in v tujini (na Univerzi v Luksemburgu in na Academy of European Law v Trierju). Od leta 2007 je zaposlena kot pravna svetovalka na Sodišču Evropske unije, najprej v kabinetu generalne pravobranilke prof. dr. Verice Trstenjak (od 2007 do avgusta 2011), nato pa v kabinetu sodnika dr. Marka Ilešiča (od septembra 2011).
Med njene pomembnejše objave spadajo:
- Ustavnosodni elementi odločanja Sodišča EU. Podjetje in delo, letn. 37, št. 6/7, 2011, str. 1297-1307.
- The role of the European Court of Justice in the field of common foreign and security policy after the Treaty of Lisbon: new challenges for the future. V: CARDWELL, Paul James (ur.). EU external relations law and policy in the post-Lisbon era. Hague: T. M. C. Asser Press, 2012, str. 97-115.
- Protection of Fundamental Rights post-Lisbon: The Interaction between the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights (ECHR) and National Constitutions (national report for Slovenia). V: LAFFRANQUE, Julia (ur.), Protection of Fundamental Rights post-Lisbon: The Interaction between the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights (ECHR) and National Constitutions, Tartu University Press, 2012.

mag. Petra Weingerl, MJur (Dist) (Oxon) (1987) je leta 2011 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leto pozneje pa z odliko magistrirala na Univerzi v Oxfordu v Veliki Britaniji. Leta 2011 je prejela rektorjevo nagrado za najboljšo študentko prava v generaciji in nagrado Grawe Excellence Pravne fakultete in Zavarovalnice Grawe. Za diplomsko nalogo Sodelovalna dolžnost upnika − primerjava slovenske, mednarodne in britanske ureditve je prejela Trimo raziskovalno nagrado 2012. Vrsto let je uspešno sodelovala na študentskih tekmovanjih (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, European Law Moot Court Competition, Vseslovenska pogajanja, Pitamičevo tekmovanje), najprej kot govornica in mentorica ekip Pravne fakultete Univerze v Mariboru, pozneje tudi kot arbitrica in sodnica.