Jesenski Veliki kongres javnega naročanja

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 18. in 19. september 2023

Z DDV: 585,60 
Brez DDV: 480,00 

Šifra: S23047
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

 Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 480,00 EUR brez DDV (585,60 EUR z DDV).
Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli pri recepciji srečanja. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

 

  Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

  Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

 

Programska vodja kongresa: Aleš Avbreht in Miriam Seliškar

Ponedeljek, 18. september

8.30–9.00 sprejem udeležencev

9.00–9.20 Otvoritev kongresa ter predstavitev programa in moderatorjev, Aleš Avbreht in Miriam Seliškar

9.20–9.40 Uvodni nagovor s pogledom na pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, Samo Červek

9.40–10.15 Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja skozi oči ponudnikov, Dejan Kramar

10.15–11.00 Pogoste napake ponudnikov, ki lahko vodijo v izločitev, Tanja Bratina

11.00–11.15 odmor

11.15–12.00 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), Maja Marinček Ilić

12.00–12.45 Vse o konkurenčnem postopku s pogajanji, mag. Urška Skok Klima

12.45–14.00 kosilo

14.00–14.45 Inovativni postopki javnega naročanja – primerjava partnerstva za inovacije, konkurenčnega dialoga, konkurenčnega postopka s pogajanji in strokovnega dialoga, Borut Leskovec

14.45–15.30 Aktualna praksa v postopkih o prekrških zaradi sprememb pogodbe o izvedbi javnega naročila, mag. Zlata Jerman

15.30–15.45 odmor

15.45–16.30 Vse o spremembah cen v pogodbah o javnem naročanju – ključna navodila za naročnike in ponudnike, Aleš Avbreht, Barbara Cankar

16.30–17.15 Praktični odgovori predavateljev na različna praktična vprašanja javnega naročanja – za naročnike in ponudnike, vključno z vplivom sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč na javna naročila in vplivom naravnih nesreč na izvajanje pogodb

19.30  družabno srečanje

 

Torek, 19. september

9.00–9.45 Kateri razlogi ponudnikov so največkrat uspešni pri razveljavitvi razpisnih dokumentacij – pregled prakse in odločb DKOM, Miriam Seliškar

9.45–10.30  Zavrnitev ponudb iz razlogov na strani naročnika ter postopanje naročnika pri drugih odločitvah v postopku javnega naročanja, Milena Basta Trtnik

10.30–11.00  odmor

11.00–11.45 Razdelitev javnega naročila na sklope v primeru enakovrstnega predmeta javnega naročila, mag. Larisa Istenič

11.45–12.30 Dober osnutek pogodbe kot ključ uspešne izvedbe javnega naročila, Nejc Zemljak

12.30–13.00 sklepi Jesenskega velikega kongresa naročnikov in ponudnikov ter odgovori na vprašanja, predloge in pobude udeleženk in udeležencev