Izročilo Občnega državljanskega zakonika

Avtor: Urednica: dr. Ada Polajnar Pavčnik Avtorji: dr. Marko Brus, dr. Mile Dolenc, dr. Francesca Fiorentini, dr. Tatjana Josipović, dr. Miha Juhart, dr. Marko Kambič, dr. Mateja Končina Peternel, dr. Helmut Koziol, dr. Janez Kranjc, dr. Damjan Možina, dr. Dušan Nikolić, dr. Ada Polajnar Pavčnik, dr. Willibald Posch, dr. J. Michael Rainer, dr. Claudia Rudolf, dr. Katja Škrubej, dr. Verica Trstenjak, dr. Ana Vlahek Stvarno kazalo: dr. Gregor Dugar

 

Vezava: trda

ISBN: 978-981-247-240-5

Št. strani: 422

Leto izdaje: 2013

Z DDV: 68,00 
Brez DDV: 64,76 

Na zalogi

Z DDV: 68,00 
Brez DDV: 64,76 

Šifra: 900-705
Avtor: Urednica: dr. Ada Polajnar Pavčnik Avtorji: dr. Marko Brus, dr. Mile Dolenc, dr. Francesca Fiorentini, dr. Tatjana Josipović, dr. Miha Juhart, dr. Marko Kambič, dr. Mateja Končina Peternel, dr. Helmut Koziol, dr. Janez Kranjc, dr. Damjan Možina, dr. Dušan Nikolić, dr. Ada Polajnar Pavčnik, dr. Willibald Posch, dr. J. Michael Rainer, dr. Claudia Rudolf, dr. Katja Škrubej, dr. Verica Trstenjak, dr. Ana Vlahek Stvarno kazalo: dr. Gregor Dugar
Število strani: 422
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Leta 2011 je minilo 200 let od razglasitve avstrijskega Občnega državljanskega zakonika, leta 2012 pa prav toliko od njegove uveljavitve v deželah avstrijske monarhije. Zakonik je urejal civilno pravno življenje v velikem delu Evrope, zato je razumljivo, da sta bili obletnici zaznamovani s številnimi znanstvenimi konferencami. Ob obletnici uveljavitve Občnega državljanskega zakonika je bil januarja 2012 v Ljubljani mednarodni simpozij v organizaciji Pravne fakultete. V knjigi so zbrani referati s simpozija, ki so bili posebej pripravljeni za natis v knjigi.

V prvem delu so objavljene splošne razprave. Ti prispevki razčlenjujejo izvor, teoretična izhodišča in veljavo zakonika na območju današnje Slovenije ter njegov vpliv na nekatere druge evropske zakonodaje. Avtorji so se lotili tudi sodobnega razvoja prava Evropske unije in posvetili posebno pozornost sodni praksi, tako v Sloveniji kakor tudi v Evropski uniji. Drugi del knjige vsebuje razprave, ki primerjalnopravno razčlenjujejo posamezne pravne institute in problemske sklope.

Simpozij je bil mednaroden in udeleženci so referate predstavili v slovenskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku. V teh jezikih so prispevki objavljeni tudi v knjigi.

Knjiga ima stvarno kazalo.

K izdaji knjige so pripomogli:

Jožica Bauman Gašperin
Ana Brsan
Branko Derstvenšek
Daniel Katalinič
mag. Mitja Kocmut
Marko Kovač
Majda Kmet
Zvonko Kolšek
Zlatko Lipej
Borivoje Ljujić
Peter Mele
mag. Peter Merc
Tomaž Mihelčič
Marko Pauletič
Zdravko Rus
Marko Savinek
Gregor Simoniti
dr. Jorg Sladič
Antonija Zalar
mag. Petra Weingerl

dr. Ada Polajnar Pavčnikdr. Marko Brus dr. Mile Dolencdr. Francesca Fiorentinidr. Tatjana Josipovićdr. Miha JuhartMiha Juhart je univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljanidr. Marko Kambičdr. Mateja Končina Peterneldr. Helmut Kozioldr. Janez KranjcJanez Kranjc je profesor rimskega prava na pravnih fakultetah v Ljubljani in Mariboru. Poleg tega se ukvarja tudi s pravno terminologijo in pravnimi problemi, povezanimi z jezikom, kot tudi z latinskimi pravnimi maksimami in reki. Na Pravni fakulteti v Ljubljani vodi neobvezen ciklus »Pravo in film«.dr. Damjan MožinaDr. Damjan Možina je docent za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je leta 1999, magistrski študij LL.M. je opravil na univerzi Humboldt v Berlinu, doktorsko disertacijo pa je zagovarjal leta 2005 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je avtor številnih člankov, razprav in raziskav s področja obligacijskega prava, prava varstva potrošnikov, mednarodnega zasebnega prava in mednarodnega civilnega procesnega prava. Sodeloval je tudi pri več monografijah, med drugim je soavtor knjige Pravo mednarodne prodaje (2006). dr. Dušan Nikolićdr. Ada Polajnar Pavčnikdr. Willibald Poschdr. J. Michael Rainerdr. Claudia Rudolfdr. Katja ŠkrubejKatja Škrubej je študirala pravo, zgodovino ter primerjalno in zgodovinsko jezikoslovje. Na Katedri za pravno zgodovino ljubljanske Pravne fakultete je sonosilka istoimenskega predmeta.dr. Verica Trstenjak Prof. dr. Verica Trstenjak je od leta 2006 generalna pravobranilka na Sodišču EU v Luksemburgu, med 2004–2006 pa je bila sodnica na Sodišču prve stopnje ES v Luksemburgu. eta 1995 je doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2006 je habilitirana kot redna profesorica za civilno in evropsko pravo. Predava na številnih mednarodnih konferencah doma in v tujini ter na številnih tujih univerzah (npr. na Dunaju, v Hamburgu, Amsterdamu, Haagu, Zürichu, Firencah – EUI). Od leta 2012 je zunanji znanstveni član na Max Planck Institute Luxemburg for International, European and Regulatory Procedural Law. Objavila je več knjig o evropskem in zasebnem pravu ter več kot 200 pravnih člankov, npr. tudi:-          Das Verhältnis zwischen Immaterialgüterrecht und Datenschutzrecht in der Informationsgesellschaft im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. V: GRUR Int, št. 5/2012, str. 393–402.-          TRSTENJAK, Verica, BEYSEN, Erwin. European consumer protection law: curia semer dabit remedium?, V: Common market law review, 2011, vol. 48, št. 1, str. 95–124.dr. Ana VlahekAna Vlahek se je po končani Gimnaziji Bežigrad leta 1998 vpisala na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Leta 2003 je diplomirala z nalogo Reforma konkurence v Evropski uniji in zanjo prejelo nagrado Urada RS za informiranje. Nadaljevala je s podiplomskim študijem civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, v okviru katerega je leta 2005 opravila pripravništvo na Komisiji Združenih narodov za mednarodno gospodarsko pravo na Dunaju (UNCITRAL). Študij je leta 2009 končala z zagovorom doktorske naloge z naslovom Pravnoposlovni prenos lastninske pravice na premičninah v evropskem pravnem prostoru. Med letoma 2003 in 2008 je bila mlada raziskovalka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, zdaj je zaposlena kot asistentka na Katedri za civilno pravo, kjer sodeluje pri predmetih Obligacijsko pravo, Stvarno pravo, Konkurenčno pravo in Pravo Evropske unije. Predava tudi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteti za upravo, Upravni akademiji in na različnih konferencah. Njena bibliografija obsega več kot 60 enot, od tega več monografij in izvirnih znanstvenih člankov. Sodeluje pri številnih projektih, predvsem v okviru Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Vrsto let je uspešno sodelovala na študentskih tekmovanjih (International Competition for Online Dispute Resolution, Central and East European Moot Court Competition, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, European Law Moot Court Competition),  najprej kot govornica in mentorica ekip Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, zdaj kot arbitrica in sodnica.dr. Gregor DugarGregor Dugar je leta 2008 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Katedri za civilno pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2013 pod mentorstvom prof. dr. Barbare Novak tudi doktoriral. Leta 2014 je pridobil naziv docent za področje civilnega in gospodarskega prava. Zaposlen je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Katedri za civilno pravo sodeluje pri izobraževalnem in raziskovalnem delu na področju civilnega in gospodarskega prava.