Gradbena zakonodaja v praksi in z vidika inšpekcijskih postopkov

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 22. november 2022

Z DDV: 390,40 
Brez DDV: 320,00 

Šifra: S22042
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Ste investitor, lastnik objekta, projektant, pooblaščeni strokovnjak, geodet, nadzornik, izvajalec, podizvajalec, upravljavec gospodarske javne infrastrukture, notar, odvetnik pri pravnem prometu nepremičnin ali zaposleni v upravnem organu za izdajo hišnih številk? Ali poznate zakonodajo s področja gradbeništva?
Pregovor pravi, da kdor dela, tudi greši. Toda zakaj se ne bi čim več napakam, nevšečnostim in globam izognili že vnaprej? Zakaj bi se ob obisku (državnega) gradbenega, občinskega ali drugega inšpektorja zaradi neznanja počutili nelagodno? Pred inšpektorjevim obiskom se seznanite, kako poteka inšpekcijski postopek, kaj se od vas pričakuje ter katere so vaše obveznosti in pravice.

 

 Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 320,00 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

  Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

  Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

 

Potek inšpekcijskega postopka

Andrejka Grlić, pravna strokovnjakinja in dolgoletna glavna tržna inšpektorica

V prvem delu seminarja bo pojasnjeno, kako poteka inšpekcijski postopek in na kaj mora biti stranka pri tem pozorna:

kakšna pooblastila imajo inšpektorji,

ali se mora inšpektor napovedati,

kako poteka inšpekcijski postopek,

ali inšpekcijski postopek lahko poteka brez navzočnosti direktorja oziroma zavezanca inšpekcijskega postopka,

ali zavezanec lahko izve, kdo ga je prijavil,

ali mora podpisati zapisnik,

kakšne so zavezančeve pravice in dolžnosti,

kakšna je razlika med upravnim in prekrškovnim ukrepanjem inšpektorja,

kakšne globe, opomini in opozorila se izrekajo po Zakonu o prekrških,kateri roki veljajo za zavezance v inšpekcijskem postopku (prekluzivni in instrukcijski roki) in kakšne so posledice, če jih zamudijo,

ali se je na odločitev inšpektorja mogoče pritožiti,

ali se je mogoče pritožiti na delo inšpektorja zaradi neprimernega odnosa,

ali inšpekcije tudi svetujejo.

 

Inšpekcijski postopki in prekrški po gradbeni zakonodaji

Aleksandra Velkovrh, diplomirana gradbena inženirka, specialistka javne uprave

Drugi del seminarja bo namenjen podrobnim pojasnilom gradbene zakonodaje in seznanitvi z vsem, kar je treba urediti pred začetkom graditve ali obnove obstoječega objekta:

kdo so inšpekcijski zavezanci (investitor, udeleženci pri graditvi, lastnik zemljišča) v povezavi z odgovornostjo za prekrške,

pristojnosti in ukrepanje gradbene, občinske in drugih inšpekcij (prijava začetka gradnje, izpolnjevanje bistvenih zahtev, vgrajevanje proizvodov in gradbenih proizvodov, nelegalni objekt, neskladni objekt, manjše rekonstrukcije in vzdrževalna dela, neskladna uporaba objekta, nevarni objekt, odprava nepravilnosti),

nov nadzor občinskih inšpektorjev, ki nadzirajo enostavne in začasne objekte ter nasipavanja in izkope zemljin in izpolnjevanje obveznosti po občinskih predpisih, ki urejajo prostor,

izvršbe po GZ-1 (izvršilni postopki – s prisiljevanjem z izrekanjem denarnih kazni ali po drugih osebah, javna označitev inšpekcijskih ukrepov, pogoji za odlog izvršbe po GZ-1, pravica do doma),

prekrški in globe, ki po GZ-1 veljajo za investitorja glede na zahtevnost objekta, manjše rekonstrukcije in začasni objekt, za projektanta, vodjo projektiranja, pooblaščenega strokovnjaka, nadzornika, vodjo nadzora, izvajalca, vodjo gradnje, pooblaščenega inženirja s področja geodezije, odgovorne osebe v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti ter v zvezi s posebnimi prepovedmi.

 

Urnik:

9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–11.30 Potek inšpekcijskega postopka

11.30–12.00 odmor

12.00–14.00 Inšpekcijski postopki in prekrški po gradbeni zakonodaji

14.00–14.15 odmor

14.15–15.15 razprava in zaključek seminarja