Gospodarske pogodbe

Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov

Avtor: dr. Vesna Kranjc
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

 

V knjigi so obravnavani tradicionalni in novejši instituti in posli, značilni za poslovanje gospodarskih subjektov, zato bo uporaben pripomoček za vse, ki sodelujejo pri sklepanju pogodb v domačem in mednarodnem okolju ter pri reševanju s tem povezanih sporov.

Z DDV: Original price was: 96,00 €.Current price is: 57,60 €.
Brez DDV: 54,86 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 96,00 €.Current price is: 57,60 €.
Brez DDV: 54,86 

Šifra: 900-876
Avtor: dr. Vesna Kranjc
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V knjigi so obravnavani instituti in posli, značilni za poslovanje gospodarskih subjektov. Tradicionalni posli so večinoma urejeni z zakonskimi pravili, v poslovni praksi pa so se razvili tudi novejši posli, ki zakonsko še niso urejeni ali pa so ta pravila skopa. Na splošno se vloga izrecnih zakonskih pravil pri poslih gospodarskih subjektov zmanjšuje, vse bolj pomembna pa postajajo avtonomna pravila, predvsem mednarodna, ki so tudi predstavljena.

Osnova knjige je prenovljena in dopolnjena vsebina monografije Gospodarske pogodbe iz leta 2006. Na novo so dodani posli, ki v Obligacijskem zakoniku niso urejeni, vendar so se v zadnjih letih zelo uveljavili (na primer finančni leasing, faktoring, kompleksni gradbeni posli), pri že doslej obravnavanih poslih pa so upoštevane spremembe na mednarodni ravni (na primer pri bančnih garancijah in dokumentarnih akreditivih) ter spremenjena stališča sodne prakse in teorije. Pozornost je namenjena tudi vprašanjem, ki se postavljajo v poslovni praksi.

Delo bo zelo uporabno za vse, ki sodelujejo pri sklepanju pogodb v domačem in mednarodnem okolju ter pri reševanju s tem povezanih sporov.

 

Vezava:               trda

ISBN:                   978-961-247-431-7

Št. strani:            600

Leto izdaje:        2020

Leto natisa:       2022

Dr. Vesna Kranjc je leta 1980 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani ter leto zatem opravila pravosodni izpit. Leta 1991 je na tej fakulteti končala magistrski študij, leta 1996 pa doktorirala pod mentorstvom zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela s temo Poslovni običaji kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava.
Do leta 1991, ko se je zaposlila na Pravni fakulteti v Mariboru, je delala v pravosodju in gospodarstvu. Poleg rednega izobraževanja se je tudi dodatno izpopolnjevala doma in v tujini. Med drugim se je udeležila programa Joint Ventures v organizaciji American Bar Association v Krakovu, šole evropskega prava na European University Institute v Firencah, šole angleškega in evropskega prava na School of Law, ki deluje v sklopu Kingston University v Londonu. Na študijskem programu prve stopnje Pravo je nosilka predmetov gospodarsko pogodbeno pravo, transportno pravo ter koncesije in javna naročila. Na programu druge stopnje Pravo predava predmet avtonomni gospodarski posli. Na doktorskem študijskem programu tretje stopnje Pravo je nosilka predmeta gospodarsko pogodbeno pravo.
Njeno znanstvenoraziskovalno in strokovno delo je usmerjeno zlasti na gospodarsko in splošno obligacijsko pravo. O teh področjih objavlja članke v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah. Izdala je tri znanstvene monografije (Poslovni običaji in gospodarske pogodbe, Komentar zakona o javnih naročilih in Komentar zakona o reviziji postopkov javnega naročanja), v soavtorstvu pa Obligacijski zakonik s komentarjem. Bila je članica strokovne komisije za pripravo Obligacijskega zakonika, predpisov o javnih naročilih in koncesijah. V okviru Inštituta za gospodarsko pravo pripravlja ekspertna in strokovna mnenja s področja gospodarskega pogodbenega prava, javnih naročil in koncesijskih pogodb.
Deluje tudi kot arbitrica, uvrščena je na nacionalno listo presojevalcev po pravilih FIDIC. Je članica uredniškega odbora revij Podjetje in delo ter Lex localis. Aktivno pa sodeluje tudi v pravniških strokovnih združenjih.