Ekonomika evropske integracije

Avtor: Avtorja: dr. Meta Ahtik, dr. Jože Mencinger

Vezava: mehka ISBN: 978-961-247-228-3 Št. strani: 356 Leto izdaje: 2012

Z DDV: 92,00 
Brez DDV: 87,62 

Na zalogi

Z DDV: 92,00 
Brez DDV: 87,62 

Šifra: 900-688
Avtor: Avtorja: dr. Meta Ahtik, dr. Jože Mencinger
Število strani: 356
Vezava: mehka
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga obravnava delovanje »ekonomskih zakonitosti« v Evropi in razlaga, zakaj v Evropi živimo tako, kot živimo. Preučuje torej gospodarsko stvarnost in njene determinante: gospodarsko strukturo, gospodarski sistem in gospodarsko politiko. V knjigi se prepletata mikroekonomska in makroekonomska analiza. V vsakem poglavju so pred opisom in analizo dogajanj v Evropski uniji predstavljeni pojmi in/ali metodologija, ki omogočajo razlago gospodarske stvarnosti in razlik med članicami. Stanja in dogajanja v drugih članicah so pogosto primerjana s Slovenijo.

Uvodnim pojmom s pojasnitvijo metodologije, kratkim pregledom zgodovine evropske ekonomske misli ter razpravi o konceptih in merjenjih bruto družbenega proizvoda sledi opis evropskega gospodarstva, temu pa razprava o ekonomiki gospodarskih integracij in zgodovina evropske gospodarske integracije. Obširno je analizirana denarna integracija in delovanje Evropske centralne banke. Sledi analiza fiskalnega sistema in fiskalne integracije Evropske unije. šesto poglavje se ukvarja s politiko konkurence, industrijsko politiko in ekonomiko intervencije, sedmo pa s kmetijsko in regionalno politiko. Zadnje poglavje obravnava neravnotežja v gospodarstvu, ki se kažejo v inflaciji, brezposelnosti, proračunskem primanjkljaju in javnem dolgu ter primanjkljaju na tekočem računu. Dodana je kratka predstavitev osnov gospodarske politike, s katero naj bi odpravljali neravnotežja. Na koncu so kritično analizirani še najbolj žgoči problemi Evropske unije: njene dolgoročne strategije za zagotovitev gospodarske rasti, staranje prebivalstva in zdajšnja gospodarska kriza, ki je tudi kriza evropske integracije.

 

dr. Meta AhtikMeta Ahtik je univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica ekonomskih znanosti, docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ekonomistka pri Evropski centralni bankidr. Jože MencingerJože  Mencinger je redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v letu 1964 se je začel ukvarjati z ekonomijo; leta 1966 magistriral  na Ekonomski fakulteti Univerze v Beogradu  in leta 1975 doktoriral na University of Pennsylvania v Philadelphiji, ZDA. Na Pravni fakulteti je s kratkimi presledki zaposlen od leta 1967. Bil je gostujoči profesor ali raziskovalec na tujih univerzah in institutih, med drugim na University of Pittsburgh v ZDA, v Torinu in na Dunaju. Kot vabljeni predavatelj sodeluje na konferencah v Evropi in drugje. Raziskovalno delo opravlja v EIPF, kjer je urednik mesečnika Gospodarska gibanja. Je avtor prvih ekonometričnih modelov v nekdanji Jugoslaviji in mnogih člankov, podprtih z ekonometričnimi metodami v domačih in tujih znanstvenih časopisih in zbornikih. V novejšem času se ukvarja s teorijo tranzicije, razvojem nekdanjih socialističnih držav ter problemi EU.  Dva mandata, med letoma 1998 in 2005, je bil rektor Univerze v Ljubljani. V obdobju osamosvajanja je bil podpredsednik slovenske vlade, šest let (od 1991 do 1997) član Sveta Banke Slovenije, od leta 2003 pa dva mandata član Državnega sveta. Je član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu in SAZU.