Civilno izvršilno pravo

Avtor: dr. Vesna Rijavec

Knjiga je dostopna le v e-obliki (PDF).

 

Knjiga iz leta 2003, ki je zaradi zaokroženega in teoretično poglobljenega prikaza civilnega izvršilnega prava še vedno aktualna, je dostopna v e-obliki.

Z DDV: 20,00 
Brez DDV: 19,05 

Na zalogi

Z DDV: 20,00 
Brez DDV: 19,05 

Šifra: 10-421
Avtor: dr. Vesna Rijavec

Knjiga je dostopna le v e-obliki (PDF).
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Izvršilni postopek je zadnja faza v postopku uveljavljanja pravic. Sestavlja ga natančno določeno procesno delovanje. Tudi v tem postopku sodišče izdaja odločbe in odloča o izredno pomembnih interesih strank in drugih udeležencev v procesnopravnem razmerju. Izjemoma pa sámo odloča celo o nekaterih materialnopravnih pravicah.

Avtorica sistematično obravnava celotno procesno strukturo izvršbe in zavarovanja. Pri tem upošteva zakonsko ureditev ter jo ponazori s sodno prakso, zbrano na 170 straneh, in primerjalnopravnimi zgledi. Teoretično so še posebno zanimiva poglavja o temeljnih načelih, subjektih postopka, izvršilnih naslovih in drugih predpostavkah izvršbe, odločanju in o pravnomočnosti odločb ter o sistemu pravnih sredstev.

Knjigo vsebinsko sestavljajo trije deli:

·         splošna ureditev izvršilnega postopka in posebna pravila, ki so predvidena za postopek zavarovanja,

·         ureditev posebnih izvršilnih postopkov,

·         obsežna sodna praksa o najpomembnejših vprašanjih izvršbe in zavarovanja.

K še večji uporabnosti knjige pripomore podrobno stvarno kazalo.

 

ISBN: 978-961-247-537-6 (PDF)

Št. strani: 504

Leto izdaje: 2003

Dr. Vesna Rijavec je doktorica pravnih znanosti, redna profesorica in predstojnica Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer tudi predava civilno procesno, evropsko civilno procesno pravo, izvršilno, nepravdno, dedno, družinsko in arbitražno pravo.
Strokovni javnosti se je predstavila s številnimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami, članki in monografijami. Svoja dela objavlja tudi v angleškem, hrvaškem in nemškem jeziku pri priznanih tujih založbah. Sodelovala je pri več raziskovalnih in zakonodajnih projektih (npr. Stvarnopravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju) ter pri več pomembnih znanstvenih in strokovnih posvetovanjih doma in v tujini. Uspešno je vodila in zaključila več evropskih projektov, v katerih so sodelovali najpomembnejši domači in tuji pravni strokovnjaki.