Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (14. strokovno srečanje)

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 5. in 6. september 2023

Z DDV: 585,60 
Brez DDV: 480,00 

Šifra: S23048
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 480,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

Programski vodja: dr. Jaka Cepec

Torek, 5. september

9.30–10.00 sprejem udeležencev

10.00–12.15 1. sekcija: Uvod v spremembe, uvedene z ZFPPIPP-H

• Splošno o noveli, Miha Verčko

• Odločbe Ustavnega sodišča in novela ZFPPIPP-H, Urh Šuštar, LL.M.

• Spremembe pri upraviteljih, Marko Zaman

12.15–13.15 kosilo

13.15–15.00 2. sekcija: Grozeča Insolventnost

• Definiciji insolventnosti in grozeče insolventnosti, Boris Bajt

• Pojav grozeče insolventnosti, dr. Barbara Mörec

• Postopek zaradi grozeče insolventnosti in preventivno prestrukturiranje, Tomaž Bajec

15.00–15.30 odmor

15.30–16.45 3. sekcija: Spremembe v postopkih zaradi prestrukturiranja

• Spremembe v postopkih finančnega prestrukturiranja, dr. Jaka Cepec

• Postopek prestrukturiranja za malo gospodarstvo, dr. Jaka Cepec

16.45–17.00 odmor

17.00–17.30 Naravna inteligenca in pravo, dr. Marko Blažič

 

Sreda, 6. september

9.00–10.30 4. sekcija: Aktualna sodna praksa s področja postopkov zaradi insolventnosti

• Predstavitev aktualne sodne prakse s področja postopkov zaradi insolventnosti, Mateja Levstek

10.30–11.00 odmor

11.00–13.00 5. sekcija: Osebni stečaj in druge spremembe, uvedene z novelo ZFPPIPP-H

• Druge spremembe po ZFPPIPP-H, dr. Jaka Cepec

• Ureditev postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti po noveli ZFPPIPP-H, Maja Lajevec

• Stičišče osebnega stečaja in izvršbe s stališča sodne prakse, Elizabeta Žgajnar