7. Mala šola retorike

Lokacija: GH Bernardin, Portorož
Datum: 30. september in 1. oktober 2024

Z DDV: 585,60 
Brez DDV: 480,00 

Na zalogi

Udeleženci * 

Z DDV: 585,60 
Brez DDV: 480,00 

Šifra: S24029
Vrsta artikla: seminar

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

• Današnje komuniciranje je menda slábo: ne poslušamo, ne razumemo, ne znamo povedati, ne izvemo pravih podatkov, ne znamo javno nastopati … Vse to je res. A za temi posplošenimi sodbami se skriva pomanjkanje komunikacijskih veščin in tudi vrlin, o katerih med drugim govori Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.

• Delavnica holistične retorike je zasnovana kot zaporedje uvodov, vaj ter odgovorov in komentarjev na vprašanja in izjave udeleženk in udeležencev.

• Kaj kvalificira predavatelja za obravnavo odprtih vprašanj kakovosti današnjega komuniciranja? Bogdana Herman, profesorica slovanskih jezikov in književnosti, je bila med drugim deset let licencirana trenerka treninga Dala Carnegieja, najstarejšega komunikacijskega treninga na svetu. Vendar pa je že pred tem razvila svoje poti doseganja boljšega, prepričljivejšega komuniciranja. Poleg predavateljskega dela (tudi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani) na njeno delo na področju komuniciranja vpliva močna izkušnja solističnih pevskih nastopov v skoraj 30 državah sveta.

• Kaj boste pridobili na tej delavnici? Veliko odgovorov, na primer na vprašanje, kako izboljšati svoje komuniciranje, kako izboljšati različne odnose in kako biti bolj prepričljiv. In nove veščine. In – kako mirno in odločno komunicirati tudi takrat, ko ne bi uspelo nikomur drugemu.

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 480,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli pri recepciji srečanja. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Prenočišča

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve – za vas veljajo posebne cene.

Možnosti rezervacije sob

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

Ponedeljek, 30. september

Bogdana Herman, prof.

9.30–10.00 sprejem udeležencev

10.00 Komuniciranje v zahtevnih časih: pravila in izjeme, pripomočki

11.00–11.45 Etično, patetično, logično (vaje po knjigi Mala šola retorike II, Lexpera, GV Založba, 2021)

11.45–12.30 Delavnica v skupinah: komuniciranje z zahtevnim sogovornikom

12.30–14.00 kosilo

14.00–15.20 Prepričljiv javni nastop je zmeraj vrhunski – teorija in praksa (vaje); SWOT-analiza retoričnih sposobnosti

15.30–17.00 Prezenca, samopredstavitev, predstavitev drugega, predstavitev projekta (vaje v manjših skupinah in pred vsemi)

Od 17.00 Individualna obravnava (p)osebnih komunikacijskih problemov na vnaprej izraženo željo udeleženk in udeležencev

 

Torek, 1. oktober

Bogdana Herman, prof.

9.00–9.50 Pohvala, kritika, drugačno mnenje, vodstveno komuniciranje … – sprejemljivost je zakon (vaje po knjigi Mala šola retorike II)

10.00–10.50 Retorični vrt: čustvena in socialna inteligenca, miselne veščine, pozornost, opazovanje, poslušanje, empatija, dostojanstvo (vaje z razlago)

11.00–11.50 Užitki javnega nastopa: znanje, priprave, stik s poslušalci (vaje z razlago)

Bogdana Herman ima tri življenjske cilje: prispevati k sprejemljivejšemu komuniciranju, k ohranjanju in razvoju slovenskega knjižnega jezika in narečij ter k umeščanju najstarejših slovenskih ljudskih pesmi med izvire najboljšega, kar premore sodobna slovenska umetnost. Njen celostni, holistični pogled na retoriko povečuje bralčevo senzibilnost tudi za včasih komaj opazne, a najpomembnejše plasti sporočanja in sprejemanja besednih in nebesednih sporočil. Krepi pa tudi njegovo samozavest in odgovornost. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 17 let poučevala retoriko kot izbirni predmet.