7. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Lokacija: GH Bernardin, Portorož
Datum: 19. in 20. september 2024

Z DDV: 573,40 
Brez DDV: 470,00 

Na zalogi

Udeleženci * 

Z DDV: 573,40 
Brez DDV: 470,00 

Šifra: S24022
Vrsta artikla: seminar

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 470,00 EUR brez DDV (573,40 EUR z DDV).
Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli pri recepciji srečanja. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

 

Prenočišča

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve – za vas veljajo posebne cene.

Možnosti rezervacije sob

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Programski vodji: Marijan Papež in dr. Andraž Rangus

Četrtek, 19. september

9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–10.00 uvodni nagovor, Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS

10.00–13.00 1. sekcija: Staranje prebivalstva in zagotavljanje ustrezne socialne varnosti na vseh področjih 

vodja: dr. Andraž Rangus

Vpliv demografskih gibanj na medgeneracijsko enakost in vzdržnost sistemov socialne varnosti v Sloveniji, dr. Andraž Rangus

Stanje in pričakovani trendi na področju trga dela, Greta Metka Barbo Škerbinc

11.00–11.15 odmor

Pomen zagotavljanja ustreznih nastanitvenih zmogljivosti za starejše prebivalstvo, mag. Andrej Hudoklin

IKT-rešitve in njihov vpliv na izboljšano delovanje sistema socialne varnosti, mag. Edmond Pajk

Imenitnost slovenskega jezika, dr. Marko Jesenšek

razprava

13.00–14.00 kosilo

14.00–17.30 2. sekcija: Pokojninsko zavarovanje – kako daleč smo pri prenovi sistema 

vodja: Marijan Papež

Predlogi sprememb in kakšen vpliv bodo imele za sedanje in prihodnje generacije upokojencev, Igor Feketija

Odziv interesnih skupin: Ali so predlagane spremembe zadostne in primerne za nadaljnji razvoj pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, Bojan Ivanc, Aljoša Čeč, Anka Tominšek, dr. Anja Kopač, Marijan Papež

15.30–15.45 odmor

razprava

Petek, 20. september

9.00–9.30 Izzivi prenove zdravstvenega in invalidskega zavarovanja z vidika zagotavljanja ustreznega socialnega varstva invalidov, Danijel Kastelic

9.30–12.15 3. sekcija: Izzivi pri prenovi zdravstvenega zavarovanja za zmanjšanje absentizma

vodja: mag. Ana Vodičar

Stanje in ukrepi za zmanjšanje absentizma, dr. Tatjana Mlakar

Biopsihosocialni vidik vpliva na absentizem in invalidnost zaradi težav s hrbtenico, dr. Breda Jesenšek Papež

10.30–10.45 odmor

Rehabilitacija bolnikov z rakom debelega črevesa in danke ter pomen ukrepov za zmanjševanje zapletov po operaciji z namenom pospešene rehabilitacije in čimprejšnje vrnitve v normalno življenje ter s tem skrajšanje absentizma in ohranjanje delazmožnosti, dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. Gašper Pilko, Alja Papinutti, dr. Erik Brecelj

razprava

12.15–12.45 odmor

12.45–14.45 4. sekcija: Izzivi prenove invalidskega zavarovanja in delovanje izvedenskih organov 

vodja: Marijan Papež

Temeljni poudarki sprememb na področju invalidskega zavarovanja, Danijel Kovač

Ali so predlogi sprememb invalidskega zavarovanja zadostni za bolj učinkovito delovanje tega sistema, Marijan Papež

Odziv ZPIZ in ZZZS: Kako učinkovito povezati zdravstveno in invalidsko zavarovanje – z enotnim izvedenskim organom?, Lidija Šubelj, Boris Kramžar, mag. Ana Vodičar, Mario Bartolac

razprava

14.45–15.00 odmor

15.00–16.15 5. sekcija: Pomen dodatnega pokojninskega zavarovanja pri zagotavljanju dostojne višine dohodka v starosti

vodja: dr. Andraž Rangus

Kaj lahko ponudi drugi pokojninski steber in kakšne spremembe so potrebne, mag. Žiga Vižintin

Dosmrtne pokojninske rente in druge potencialne alternativne oblike deakumulacije sredstev iz skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja, Dino Šterpin

Pomen finančne izobraženosti pri izbiri oblike deakumulacije sredstev iz skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja, Boštjan Vovk

razprava

16.15–16.30 sklepne misli in zaključek konference