6. dnevi nepravdnega in izvršilnega prava

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 23. in 24. november 2023

Z DDV: 585,60 
Brez DDV: 480,00 

Šifra: S23056
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Rdeča nit tradicionalnih Dnevov nepravdnega in izvršilnega prava je znova aktualna povezava med upravnim in civilnim pravom. Ob poplavah so spet prišle na površje pomanjkljivosti evidentiranja vodnih zemljišč v katastru in zemljiški knjigi in jih je treba začeti odpravljati. Obravnavali bomo še stečajni postopek in nepravdni postopek po ZGD-1, na področju izvršilnega prava pa medsebojno učinkovanje civilne in upravne, zlasti davčne izvršbe. Opozorili bomo na novosti v zakonodaji in praksi sodišč tako glede splošnega kot posebnega dela nepravdnih in izvršilnih postopkov.
Predavatelji prihajajo z različnih področij teorije in prakse in bodo obravnavali marsikatere pravnikom tudi manj očitne vidike.

 
GV Založba ob sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru

Vabimo vas na 6. dneve nepravdnega in izvršilnega prava, ki bodo v četrtek, 23., in petek, 24. novembra, v Hotelu Slovenija v Portorožu.
 

 Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 480,00 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

  Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

  Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

 

Programska vodja: prof. dr. Vesna Rijavec

 

Četrtek, 23. november

8.30–9.00 sprejem in registracija udeležencev

9.00–10.00 Nepravdni postopki po ZGD-1, dr. Urban Vrtačnik

10.00–11.00 Aktualna vprašanja stečajnega postopka in novosti ZFPPIPP-Hdr. Damjan Orož

11.00–11.30 odmor

11.30–12.30 Izvršba na podlagi verodostojne listine in nepošteni pogoji v potrošniških pogodbahdr. Aleš Galič

12.30–13.00 razprava

13.00–14.00 kosilo

14.00–15.00 Pravna sredstva v izvršbi ter pravda za ugotovitev, da izvršba na predmet ni dopustna (ustavna odločba o neustavnosti 65. člena ZIZ), dr. Damjan Orož

15.00–16.00 Temeljna načela v nepravdnih postopkih v sodni praksi in prekluzije v nepravdnih postopkihmag. Igor Strnad

16.00–16.45 Potrjevanje sklepov Centralnega oddelka za verodostojno listino kot evropskih nalogov za izvršbo, dr. Andrej Ekart

16.45–17.45 razprava

 
Petek, 24. november

9.00–10.00 Vodna zemljišča v katastru in zemljiški knjigi – neskladje med registri in stanjem v naraviPolonca Matko

10.00–10.45 Problematika na področju nepremičnega javnega dobra, zlasti vodnih zemljiščdr. Vesna Rijavec

10.45–11.15 odmor

11.15–12.30 Služnosti in stavbna pravica v zemljiški knjigi, notarska hramba ter izvršba  proti stranki notarske hrambe, dr. Bojan Podgoršek

12.30–13.30 Upravna in civilna izvršba, davčne terjatve pri poplačilu upnika v civilni izvršbi in davčna izvršba, dr. Urban Vrtačnik

13.30–14.15 Aktualna vprašanja izvršilnih postopkov – začasne odredbe, Tjaša Potparič Janežič

14.15 razprava in zaključek srečanja

 

dr. Andrej Ekart, višji sodnik, Višje sodišče v Mariboru

prof. dr. Aleš Galič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Polonca Matko, vodja oddelka za upravljanje s premoženjem, Direkcija RS za vode

dr. Damjan Orož, vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS

dr. Bojan Podgoršek, predsednik Notarske zbornice RS

Tjaša Potparič Janežič, višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

prof. dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

mag. Igor Strnad, višji sodnik, Višje sodišče v Mariboru

doc. dr. Urban Vrtačnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, odvetnik, odvetniška pisarna Vrtačnik