3. konferenca Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 14. in 15. marec 2024

Z DDV: 585,60 
Brez DDV: 480,00 

Na zalogi

Udeleženci * 

Z DDV: 585,60 
Brez DDV: 480,00 

Šifra: S24011
Vrsta artikla: seminar

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 480,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli pri recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

Programska vodja: Sara Bagari

Četrtek, 14. marec

8.30–9.00 sprejem udeležencev

9.00–9.30 pozdravni nagovor in otvoritev / vabljen predstavnik ministrstva

9.30–10.15 Ustavno sodna praksa Ustavnega sodišča v zvezi s plačami funkcionarjev / dr. Špelca Mežnar

10.15–11.00 Izzivi na področju uslužbenskega prava / Barbara Koželj Sladič

11.00–11.15 odmor

11.15–12.00 Vpliv sprememb ZDR-1 na delovna razmerja v javnem sektorju / dr. Luka Tičar

12.00–12.45 Vloga, pomen in pristojnosti Uradniškega sveta / Andrej Verhovnik Marovšek

12.45–13.45 kosilo

13.45–14.30 Razrešitev uradnikov na položaju in vprašanje pravnega varstvadr. Katja Štemberger Brizani

14.30–15.15 Pravice in obveznosti javnih uslužbencev v primeru naravnih nesreč / Štefka Korade Purg

15.15–16.15 okrogla miza: Pravica do pokojnine javnih uslužbencev in funkcionarjev / vodja: dr. Grega Strban, razpravljavci: Aljoša Čeč, Marijan Papež in Peter Pogačar

Petek, 15. marec

9.00–9.45 Konkurenčna dejavnost in konflikt interesov v javnem sektorju / dr. Mojca Tancer Verboten

9.45–10.30 Upravno sodna praksa s področja imenovanj in razrešitev javnih uslužbencev in funkcionarjev / dr. Damjan Gantar

10.30–11.15 Letni dopust – odmera, izraba, nadomestilo in odškodnina za neizrabljen dopust / Katarina Kogej

11.15–11.30 odmor

11.30–12.15 Ali so si javni uslužbenci in funkcionarji res tako podobni, da se jim plače določajo na podlagi skupnega okvira? / mag. Mirko Stopar

12.15–13.00 Institut javnega natečaja – izzivi in dileme / mag. Katarina Hočevar

13.00–13.45 Prožne ureditve dela in pravica do odklopa v javnem sektorju / Sara Bagari