2. konferenca Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 30. in 31. marec 2023

Z DDV: 536,80 
Brez DDV: 440,00 

Šifra: S23020
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 440,00 EUR brez DDV (536,80 EUR z DDV). Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Četrtek, 30. marec

9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–10.00 pozdravni nagovor in otvoritev / Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo

10.00–10.30 Položaj javnih uslužbencev v luči novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) / Mojca Prelesnik

10.30–11.00 Načrtovane spremembe uslužbenskega in funkcionarskega sistema / Barbara Koželj Sladič

11.00–11.15 odmor

11.15–11.45 Vprašanje razmejitve med strokovnimi in političnimi funkcijami v javni upravi / dr. Erik Kerševan

11.45–12.15 Javni uslužbenci v izbrani praksi Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice / dr. Aleš Ferčič

12.15–12.45 Nekatere odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki se nanašajo na položaj javnega uslužbenca in funkcionarja / dr. Etelka Korpič Horvat

12.45–13.45 odmor

13.45–14.15 Aktualna vprašanja javnih natečajev in priložnosti za spremembe / mag. Tea Juratovec

14.15–14.45 Uradniki na položajih – ključni izzivi in predlogi sprememb / Danijela Mišić Pogorevc

14.45–15.15 Sistem nazivov v uslužbenskem sistemu / mag. Natalija Sajevec Plavčak

15.15–15.45 Nazivi v uslužbenskem sistemu v povezavi s plačnim sistemom / mag. Branko Vidič

15.45–16.15 Načrtovane spremembe plačnega sistema javnega sektorja / Lidija Apohal Vučkovič

16.15–16.30 odmor

16.30 okrogla miza: 20 let uslužbenskega sistema – čas za spremembe? Kako naprej? / vodja: Katja Mihelj Nagode / razpravljavci: Peter Pogačar, Sanja Ajanović Hovnik, dr. Luka Tičar, Branimir Štrukelj

 

Petek 31. marec

9.00–9.30 Pomen pravnomočnih kršitev integritete uradnih oseb za slovensko družbo / dr. Robert Šumi

9.30–10.00 Novejša sodna praksa na področju javnih uslužbencev in funkcionarjev / mag. Marijan Debelak

10.00–10.30 Novi izzivi na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev / dr. Mojca Tancer Verboten

10.30–11.00 Pogodba o zaposlitvi za določen čas po ZJU – ali so potrebne dopolnitve / Štefka Korade Purg

11.00–11.30 Nekaj vprašanj pripravništva v organih javne uprave s poudarkom na sodniškem pripravništvu / Rok Dacar

11.30–11.45 odmor

11.45–12.15 Posebnosti javnouslužbenske ureditve pri zdravstvenih delavcih (v aktualni praksi Ustavnega sodišča) / dr. Špelca Mežnar

12.15–12.45 Delovni čas in omejitve po Zakonu o javnih uslužbencihh / mag. Biserka Kogej Dmitrovič

12.45–13.15 Socialna varnost javnih uslužbencev / Sara Bagari

13.15–13.30 odmor

13.30–14.00 Pomen umetne inteligence za sklepanje kolektivnih dogovorov v javnem sektorju / dr. Valentina Franca

14.00–14.30 Sodobne prakse kolektivnega dogovarjanja v javnem sektorju / Irena Ilešič Čujovič

14.30–15.00 Povzemanje delovnih mest iz kolektivnih pogodb drugih dejavnosti / dr. Luka Mišič