15. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 22. in 23. maj 2023

Z DDV: 573,40 
Brez DDV: 470,00 

Šifra: S23029
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Aktualne teme > Sodna praksa > Vrhunski strokovnjaki

 

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 470,00 EUR brez DDV (573,40 EUR z DDV). Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Ponedeljek, 22. maj

9.30–10.00 sprejem udeležencev

10.00–12.00 1. sekcija: Kaj vse lahko vpliva na podatke o parcelah in stavbah v katastru nepremičnin, vodja: mag. Marijana Vugrin

Kako lahko spreminjamo podatke v katastru nepremičnin in povezanost z drugimi evidencami, mag. Marijana Vugrin

Zakaj se površina parcele v katastru nepremičnin spreminja, Suzana Jurić

12.00–12.15 odmor

12.15–14.15 2. sekcija: Preveritev in pravna ureditev nepremičnin, vodja: Aleksandra Velkovrh

Pravno in upravno stanje obstoječih stavb, Aleksandra Velkovrh

Pridobivanje gradbenega dovoljenja za nameravane gradnje in za obstoječe objekte, Bojana Mazi

Uporabno dovoljenje, mag. Nina Koselj

Legalizacija objektov ter uporabno dovoljenje za obstoječe objekte, Bojana Mazi, mag. Nina Koselj

14.15–15.00 kosilo

15.00–17.00 3. sekcija: Aktualna vprašanja ZVEtL-1, vodja: dr. Ana Božič Penko

Skupnost etažnih lastnikov kot procesni subjekt, dr. Ana Božič Penko

Naknadno vrednotenje učinkov ZVEtL-1, primer odkupne pravice, Mateja Tamara Fajs

Oblike lastnine na pripadajočem zemljišču stavbe, Jure Debevec, mag. Barbara Jan Bufon

 

Torek, 23. maj

9.00–11.00 4. sekcija: Upravljanje lastnine več oseb, vodja: dr. Miha Juhart

Upravljanje nepremičnin v solastnini, Petra Plevnik

Upravljanje skupnih delov etažne lastnine, dr. Anita Napotnik

Upravljanje in razpolaganje z nepremičninami v skupni lastnini, dr. Miha Juhart

11.00–11.30 odmor

11.30–13.30 5. sekcija: Etažna lastnina – de lege ferenda, vodja: Franci Gerbec

Pregled pravil veljavne ureditve etažne lastnine, Miha Verčko

Primerjalnopravni pregled ureditve etažne lastnine v nekaterih državah članicah Evropske unije in Švici, Franci Gerbec

Izhodišča za ureditev etažne lastnine z novelo SPZ, dr. Miha Juhart

13.30–14.00 odmor

14.00 okrogla miza: Enotna ureditev stavb v etažni lastnini: da ali ne?

vodja: Franci Gerbec

sodelujejo: Miha Verčko, dr. Miha Juhart in Boštjan Udovič