Zbornik 4. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Zbornik 2021

V zborniku so zbrani prispevki 4. konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je potekala v Portorožu, 13. in 14. septembra 2021.

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Na zalogi

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Šifra: 10-372
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Trideset let pozneje: kakšni izzivi nas čakajo na področju zagotavljanja ustreznega dohodka starejšim

Zelena knjiga Evropske komisije: o pomembnosti aktivnega staranja in socialne vključenosti
Romana Tomc

Projekt vzpostavitve Uradnega registra Republike Slovenije
Katja Triller Vrtovec

Razmere na trgu dela se v letu 2021 izboljšujejo, smeli načrti tudi za naprej
Mitja Bobnar

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter njegov razvoj v zadnjih tridesetih letih
Marijan Papež

Digitalna preobrazba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)
Edmond Pajk

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes ter kaj lahko storimo za zagotavljanje ustrezne socialne varnosti prihodnjih generacij

Pravice iz pokojninskega zavarovanja skozi prizmo medgeneracijske enakosti
Andraž Rangus

Pogled na spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 2020 in 2021 ter na prihodnji razvoj
Marijan Papež

Pogled generalnega direktorja, predsednika in članov sveta ZPIZ na spremembe v letih 2020 in 2021 ter na prihodnji razvoj
Dušan Bavec

Pogled predstavnika aktivnih zavarovancev v Svetu ZPIZ
Aljoša Čeč

Pogled na spremembe in dopolnitve ZPIZ-2
Anka Tominšek

Pomen povezovanja zdravstvenega in invalidskega zavarovanja – vizija nadaljnjega razvoja obeh oblik

Stanje na področju zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in izzivi
Tatjana Mlakar

Dolgotrajni bolniški staleži – vidik ZZZS
Mario Bartolac

Izvedenstvo v Sloveniji – prihodnji izzivi
Dean Premik

Povezovanje zdravstvenega in invalidskega zavarovanja z vidika poteka izvedenstva v praksi zavoda
Boris Kramžar

Kako izboljšati proces vračanja na delo po dolgotrajni bolniški
odsotnosti
Metka Teržan, Valentina Brecelj, Nuša Kerč

Vpliv sodne prakse na razvoj pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji

Pravice iz pokojninskega zavarovanja v razvoju sodne prakse
Ana Jaklič

Pravice iz invalidskega zavarovanja v sodni praksi
Nada Perič Vlaj

Vpliv sodne prakse na izvajanje zavarovanja s stališča zavoda
Tatjana Strmljan

 

Vezava:               mehka

ISBN:                   9789612474744

Št. strani:            212

Leto izdaje:        2021