Zbornik 3. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Zbornik 2020

V zborniku so zbrani prispevki 3. konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je prek spleta potekala 16. in 17. novembra 2020.

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Na zalogi

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Šifra: 10-354
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Uvodni nagovor ministra
Janez Cigler Kralj

Vpliv epidemije covid-19 na razmere na trgu dela in družbeno blaginjo
vseh generacij

Izredne razmere in vpliv na družbeno blaginjo – kako preprečiti negativne vplive epidemije na družbeno solidarnost in neenakost
Andraž Rangus

Možnosti delodajalcev pri vpeljavi fleksibilnih oblik dela ob pojavu
izjemnih okoliščin
Damjan Mašera

Organiziranje poslovanja zavoda v času izrednih razmer – ali je mogoče poskrbeti za nemoteno izvajanje storitev upravičencem
Marijan Papež

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes ter kako zagotoviti ustrezno socialno varnost tudi prihodnjim generacijam

Kakšno je stanje v pokojninskem sistemu, kako je epidemija vplivala na financiranje, katere so letošnje najpomembnejše novosti in kaj lahko še izboljšamo
Marijan Papež

Potrebne spremembe invalidskega zavarovanja
Mitja Žiher

Dolgotrajna oskrba in vizija nadaljnjega razvoja v Sloveniji

Stanje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in kaj bo treba storiti v prihodnosti
Alenka Oven

Izzivi prenove dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
Eva Helena Zver

Integrirana oskrba v domačem okolju
Carmen Rajer

Zagotavljanje ustreznih in varnih delovnih razmer za podaljševanje delovne aktivnosti v prihodnosti

Kako naj delodajalci zaposlenim zagotavljajo ustrezno in varno
delovno okolje
Nikolaj Petrišič

Delo in delovna mesta po epidemiji – ali je čas za spremembe
Aleksandra Kanjuo Mrčela

Ugotovitve in izkušnje Inšpektorata RS za delo v zvezi z zagotavljanjem ustreznih in varnih delovnih pogojev za podaljševanje delovne aktivnosti v prihodnosti
Slavko Krištofelc

Vezava:                mehka

ISBN:                    9789612474515

Št. strani:            160

Leto izdaje:        2020