Zbornik 10. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Zbornik 2018

V zborniku so zbrani prispevki dogodka 10. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava , ki je potekal v Ljubljani 5. in 6. junija 2018.

Z DDV: 30,00 
Brez DDV: 28,57 

Na zalogi

Z DDV: 30,00 
Brez DDV: 28,57 

Šifra: 10-309
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

1. sekcija                                                             

Kako podatki v javnih nepremičninskih evidencah vplivajo
na vrednost nepremičnine

Drugo sistemsko vrednotenje nepremičnin v Sloveniji (ZMVN-1)  

Andrej Glavica                                                                                                                       

Kaj vse se je spremenilo v javnih nepremičninskih evidencah
zaradi novele ZEN-A

Marijana Vugrin

 

2. sekcija

(Ne)povezanost zemljišča in objekta

Pogodbene podlage za gradnjo na tujem zemljišču 

Matija Damjan

Lastninska pravica na predmetih, najdenih v zemlji ali vodi 

Jurij Švajncer

 

3. sekcija

Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Analiza novejše sodne prakse na področju stvarnega
in zemljiškoknjižnega prava

Matjaž Tratnik

Zastava za tuj dolg v insolvenčnih postopkih: ali je definicija
zavarovanih terjatev v ZFPPIPP skladna s 14. členom Ustave RS
 

Iztok Ščernjavič

Uveljavljanje stvarnopravnih zahtevkov v izvršilnih postopkih,
tudi po zadevi Vaskrsić proti Sloveniji 

Damjan Orož

 

4. sekcija

O novi prostorski in gradbeni zakonodaji

Ukrepi zemljiške politike po ZUreP-2 

Tomaž Černe                                                                                                                           

Komasacija stavbnih zemljišč

Andrej Hudoklin                                                                                                                    

Legalizacija Legalizacije po Gradbenem zakonu

Aleksandra Velkovrh

 

Vezava:               mehka, spirala

ISBN:                  9789612473877                   

Št. strani:            123

Leto izdaje:        2018