Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) z uvodnimi pojasnili


Avtorici: Mojca Prelesnik, Alenka Jerše
Stvarno kazalo: Barbara Žurej

 

Razumevanje novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in njegovega pomena v sistemu varstva podatkov v Sloveniji zahteva tudi razumevanje te ureditve v Evropski uniji po 25. maju 2018. Uvodna pojasnila so zato dobrodošla prva točka seznanitve ali osvežitve temeljnih elementov ureditve, ki jo ZVOP-2 prinaša, saj vsebujejo dragoceno, kratko in jedrnato obrazložitev bistvenega pomena posameznih določb vseh 127 členov s poudarkom na novostih in z umestitvijo zakona v širši kontekst sistemskih predpisov o varstvu podatkov v Sloveniji in EU.

Z DDV: 156,00 
Brez DDV: 148,57 

Na zalogi

Z DDV: 156,00 
Brez DDV: 148,57 

Šifra: 900-951
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zaradi sprememb ureditve varstva podatkov v Sloveniji in Evropski uniji od 25. maja 2018 za osnovno poznavanje tega področja ne zadošča več le poznavanje ZVOP-2, ampak je potrebno vsaj osnovno razumevanje te ureditve v EU. ZVOP-2 je namreč sistemski zakon, ki šele skupaj z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 96/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD) sestavlja celovit paket predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Uvodna pojasnila v obliki kratke in jedrnate obrazložitve bistvenega pomena posameznih določb vseh 127 členov zakona so zato dobrodošla prva točka spoznavanja ali osvežitve poznavanja tega zakona ter dragoceno orodje za temeljno razumevanje ZVOP-2 in področja varstva podatkov širše v EU, saj poleg predstavitve zakonskih novosti vsebujejo tudi razumljiva pojasnila o njegovi umeščenosti v širši kontekst sistemskih predpisov o varstvu podatkov v Evropski uniji in Sloveniji.

Uvodna pojasnila sledijo členitvi zakona in posameznim poglavjem v njem ter so pregledno razdeljena na pet delov. Prvi zajema uvodno obrazložitev ureditve področja varstva osebnih podatkov v Sloveniji in EU. Drugi del vsebuje predstavitev prvega dela ZVOP-2 po posameznih poglavjih, in sicer predvsem razlago temeljnih določb, ureditve varstva podatkov umrlih, postopka pred upravljavcem in obdelovalcem osebnih podatkov ter nadzornim organom, določb glede varnosti podatkov in položaja pooblaščenih oseb za varstvo podatkov, specialnih določb glede nacionalne ureditve kodeksov ravnanja in potrjevanja ter prenosa osebnih podatkov v tretje države. Tretji del pojasnjuje vsebine drugega dela ZVOP-2 in se osredotoča na posebne primere obdelav, za katere Splošna uredba predvideva možnost specifične področne ureditve, kot so na primer uporaba biometrije, obdelava osebnih podatkov za raziskovalne namene, usklajevanje pravice varstva osebnih podatkov s pravico do svobode izražanja ter specifike slovenske nacionalne ureditve na področju videonadzora. V četrtem delu sta na kratko predstavljena ureditev kazenskih določb ter izvajanje sistema izrekanja upravnih glob za kršitve Splošne uredbe in klasičnih glob za prekrške posameznih določb ZVOP-2, v petem delu pa so zajete prehodne in končne določbe.

Uvodna pojasnila sta pripravili vrhunski strokovnjakinji s področja prava varstva osebnih podatkov. Avtorici v lahko razumljivem, dostopnem in hkrati strokovno dovolj poglobljenem jeziku opozorita na bistvene novosti in tudi pomanjkljivosti zakona. Knjiga je zaradi celovitih in jedrnatih pojasnil ZVOP-2 in njegove povezave s Splošno uredbo namenjena tako pravnikom kot nepravnikom, ki se s področjem varstva osebnih podatkov šele spoznavajo ali pa želijo v kratkem času razumeti ali osvežiti poznavanje bistvenih elementov ureditve.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-513-0

Št. strani: 172

Leto izdaje: 2023

Mojca Prelesnik je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Poklicno pot je začela kot odvetnica, nato je delovala kot svetovalka vlade na Ministrstvu za informacijsko družbo, namestnica Informacijske pooblaščenke in generalna sekretarka Državnega zbora. Od leta 2014 opravlja funkcijo informacijske pooblaščenke. Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ. Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje. Je avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov ter predavateljica na številnih izobraževanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih.

Alenka Jerše se je pri Informacijskem pooblaščencu od leta 2007 strokovno ukvarjala s področjema varstva podatkov in dostopa do informacij javnega značaja. Od leta 2009 je opravljala delo generalne sekretarke, od leta 2015 pa je namestnica pooblaščenca za področje varstva podatkov. V okviru svojega dela zastopa pooblaščenca v Evropskem odboru za varstvo podatkov in Global Privacy Assembly, Slovenijo pa je zastopala tudi kot nacionalna strokovnjakinja v delovnih skupinah EU. Od leta 2018 je članica Sveta varuha človekovih pravic. Je avtorica strokovnih člankov in predava na različnih dogodkih, kot strokovnjakinja pa je sodelovala tudi pri različnih mednarodnih projektih in projektih EU.