Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja z uvodnimi pojasnili

Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Vesna Kranjc, Vida Kostanjevec

Vezava: trda ISBN: 978-961- 247-183-5 Št. strani: 138 Leto izdaje: 2011

Z DDV: 48,00 
Brez DDV: 45,71 

Na zalogi

Z DDV: 48,00 
Brez DDV: 45,71 

Šifra: 900-648
Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Vesna Kranjc, Vida Kostanjevec
Število strani: 138
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V začetku junija je bil sprejet Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN. Veljati je začel 3. julija 2011.
Zakon celovito ureja pravno varstvo pri oddaji javnih naročil, ne samo postopka in pogojev za pravno varstvo pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo, ampak tudi pogoje za uveljavljanje ničnosti in odškodnine pred sodiščem. Dosedanji revizijski postopek je preoblikovan v predrevizijski in revizijski postopek. Spremenjena so pravila o vsebini zahtevka za revizijo, aktivni legitimaciji, rokih, pogojih za sodelovanje izbranega ponudnika v revizijskem postopku.

Uvodna pojasnila opozarjajo na novosti, razlike v primerjavi z dosedanjo ureditvijo in pojasnjujejo novo ureditev.

dr. Vesna KranjcIzredna profesorica, dr. Vesna Kranjc je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1980. leta ter leto zatem opravila pravosodni izpit. Magistrski študij je končala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1991. leta, leta 1996 pa doktorirala pod mentorstvom zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela prav tako na Pravni fakulteti v Ljubljani s temo Poslovni običaji kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava. Do leta 1991, ko se je zaposlila na Pravni fakulteti v Mariboru, je delala v pravosodju in gospodarstvu. Poleg rednega izobraževanja se je izpopolnjevala doma in v tujini. Med drugim se je udeležila Joint Ventures Program v organizaciji American Bar Association v Krakovu, šole evropskega prava na European University Institute v Firencah, šole angleškega in evropskega prava na School of Law, Kingston University v Londonu. Na univezitetnem programu predava predmete gospodarsko pravni posli, transportno pravo in poslovanje javnega sektorja. Na magistrskem študijskem programu gospodarsko pravo je nosilka predmeta pogodbe gospodarskega prava, na magistrskem študijskem programu gospodarsko pravo Evropske unije predmeta pravo javnih naročil in koncesijska razmerja, na specialističnem študiju korporacijskega prava pa predmeta plačila v gospodarskem prometu. Sodeluje tudi na podiplomskih predavanjih na Pravni fakulteti v Ljubljani. Njeno znanstveno raziskovalno in strokovno delo je usmerjeno zlasti na področje gospodarskega prava in splošnega obligacijskega prava. S teh področij objavlja v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah. Izdala je tri znanstvene monografije (Poslovni običaji in gospodarske pogodbe, Komentar zakona o javnih naročilih in Komentar zakona o reviziji postopkov javnega naročanja), v soavtorstvu pa Obligacijski zakonik s komentarjem.Bila je članica strokovne komisije za pripravo Obligacijskega zakonika, predpisov o javnih naročilih in koncesijah. V okviru Inštituta za gospodarsko pravo pripravlja ekspertna in strokovna mnenja s področja gospodarskega pogodbenega prava, javnih naročil in koncesijskih pogodb. Je članica častnih sodišč pri Gospodarski zbornici Slovenije, Ljubljanski borzi in Informacijski borzi nepremični, uredniškega odbora revije Podjetje in delo in Lex localis. Aktivno sodeluje v pravniških strokovnih združenjih. Vida Kostanjevec