Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1J

Avtor:
Uvodna pojasnila: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič
Stvarno kazalo: mag. Jerneja Prostor

 

V knjigi so uvodnim pojasnilom k noveli ZGD-1J dodana uvodna pojasnila k noveli ZGD-1I, poleg zakonskega besedila z vidnimi spremembami novele ZGD-1J pa sta objavljeni še besedili obeh novel. Pri praktični uporabi zakona in novele je zelo dobrodošlo podrobno stvarno kazalo, ki tudi navzkrižno prikazuje korporacijske institute po posameznih gospodarskih družbah.

Z DDV: Original price was: 146,00 €.Current price is: 87,60 €.
Brez DDV: 83,43 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 146,00 €.Current price is: 87,60 €.
Brez DDV: 83,43 

Šifra: 900-833
Avtor:
Uvodna pojasnila: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič
Stvarno kazalo: mag. Jerneja Prostor
Število strani: 876
Vezava: trda
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Novelo ZGD-1J je Državni zbor RS sprejel na seji 21. marca 2017, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS št. 15/2017. Čeprav ni obsežna, je pri številnih korporacijskopravnih institutih uvedla pomembne novosti. Zaradi uskladitve z evropskim pravom družb je spremenjeno poglavje s področja bilančnega prava, predvsem pravila o izdelavi in objavi letnih poročil, številne spremembe pa veljajo za vse gospodarske družbe in tudi samostojne podjetnike.

Bistvena novost je dolžnost velikih gospodarskih družb, da izdelajo izjavo o nefinančnem poslovanju kot sestavni del letnega poročila in konsolidirano izjavo o nefinančnem poslovanju kot sestavni del konsolidiranega poslovnega poročila.

Spremembe so tudi pri drugih korporacijskopravnih institutih:

−             način revidiranja letnega poročila in naloge revizorja,

−             način objave letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ter sprememb,

−             dolžnost organov vodenja in nadzora pri zagotavljanju sestave in objave letnih poročil,

−             revalorizacijske rezerve in možnosti preoblikovanja v druge kapitalske kategorije,

−             izdelava poslovnega poročila, dopolnjena s politiko raznolikosti,

−             način obveznosti razkrivanja prejemkov (plačil) članov organov vodenja in nadzora,

−             firmsko pravo glede pogojev za uporabo oznamenil, ki označujejo Republiko Slovenijo,

−             pogoji za uporabo imena in priimka znamenite osebe v firmi gospodarskega subjekta,

−             obvezna sestavina firme podjetnika glede podružnice,

−             pravila ohranjanja kapitala družb z omejeno odgovornostjo in ničnost pravnih poslov (posojil in primerljivih pravnih poslov),

−             poenotenje računovodskih rešitev za vse podjetnike zaradi sprememb Slovenskih računovodskih standardov,

−             predpostavke za vpis podjetnikov v poslovni register,

−             registrski postopki pri registraciji čezmejnih združitev z ureditvijo dvostopenjskega registrskega modela in s spremenjenim načinom komunikacije s tujimi registrskimi organi prek sistema povezovanja poslovnih registrov,

−             predpostavke za izbris podružnice tujega podjetja iz sodnega registra,

−             izdelava in objava letnega poročila podružnic tujega podjetja,

−             kazenske določbe z razširjenim prekrškovnim naborom.

 

Avtorja dosedanjih pojasnil k novelam ZGD-1, vodilna strokovnjaka s področja gospodarskega prava prof. dr. Marijan Kocbek in prof. dr. Saša Prelič, sta pripravila uvodna pojasnila k noveli ZGD-1J z željo, da čim bolj celovito predstavijo vse najpomembnejše zakonodajne rešitve. Avtorica stvarnega kazala je asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru mag. Jerneja Prostor.

 

Vezava:               trda

ISBN:                  978-961-247-363-1

Št. strani:           876

Leto izdaje:       2017