Zakon o gospodarskih družbah z novelo ZGD-1L

Lokacija: Zoom, 9.00–13.15
Datum: 8. december 2023

Z DDV: 353,80 
Brez DDV: 290,00 

Šifra: S23058
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Vabimo vas na spletni seminar

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L), v Uradnem listu RS objavljen 10. julija 2023, je razmeroma obsežna novela, saj v naš pravni red prenaša dve direktivi iz svežnja korporacijskega prava, t. i. Digitalizacijsko direktivo in Direktivo o čezmejnih operacijah. Novelo dopolnjujejo tudi vzporedne spremembe Zakona o sodnem registru in Zakona o notariatu, s katerimi skupaj tvorijo normativno celoto. Predavatelja bosta pojasnila najpomembnejše spremembe in dopolnitve ter implementacijo obeh direktiv.

 

Kotizacija

Kotizacija znaša 290,00 EUR + DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

9.00–11.00   dr. Saša Prelič

    Digitalizacijska direktiva
    Spletna ustanovitev kapitalskih družb – nova substančna pravila ZGD-1, ZSReg in ZN
    T. i. elektronska in virtualna skupščina ter njun vpliv na splošne korporacijske institute
    Nova normativna pravila za imenovanje članov organov vodenja ali nadzora oziroma poslovodje
    Druge pomembnejše spremembe

11.00–11.15    odmor

11.15–13.15   dr. Jerneja Prostor

    Prispevek Sodišča EU k razvoju in pomenu svobode ustanavljanja
    Direktiva o čezmejnih operacijah
    Varstvo deležnikov – manjšinskih družbenikov, upnikov in delavcev
    Sodelovanje pristojnih organov dveh ali več držav članic
    Čezmejne delitve, preoblikovanja in novosti pri čezmejnih združitvah

 

prof. dr. Saša Prelič, doc. dr. Jerneja Prostor